Truyện Vạn Cổ Chi Vương full thuộc thể loại truyện huyền ảo hay của tác giả Khoái Xan Điếm – con tác khá nổi tiếng với rất rất nhiều tác phẩm được yêu thích. Truyện Vạn Cổ Chi Vương nói về Bình dân thiếu niên La Thiên, người mang tuyệt thế chi tư, lại bị ngộ nhận là người phế mạch. Ngẫu nhiên đạt được vô thượng Thiên Thư, mở ra chí cường thần mạch, tu Tạo Hóa Thần Quyết, nhất phi trùng thiên, chấn động Vạn Cổ.

Từ thế tục tầng dưới chót, đến Vạn Giới Chư Thiên, hoành ép đương thời thiên kiêu, tung hoành ngàn vạn tông môn, bễ nghễ thần thoại vạn tộc, thành tựu Chí Tôn Chi Vương bất hủ bất diệt vĩnh hằng siêu thoát Vạn Cổ!

Cảnh giới trong truyện Vạn Cổ Chi Vương:
*****Võ Đồ
0.Tôi Thể cảnh (cửu trọng)
*****Võ Giả
1.Khai Mạch cảnh (cửu trọng)
2.Linh Hải cảnh (cửu trọng)
3.Địa Nguyên cảnh (cửu trọng)
4.Thiên Trì cảnh (cửu trọng)
5.Chân Võ Cảnh(Võ Vương) (Sơ-Trung-Hậu Kỳ)
6.Vô Cực Cảnh(Võ Tôn)(Sơ-Trung-Hậu Kỳ)
7.Thông Thiên Cảnh(Võ Đế)(Sơ-Trung-Hậu Kỳ)
8.Thần Cảnh
8.1 Bán Thần Cảnh: Nhất- Tam Kiếp
8.2 Thần Cảnh
8.2.1 Thần Linh
8.2.2 Thần Quân
8.2.3 Thần Vượng
9. Vĩnh Hằng Cảnh

*****************************************************
Võ Mạch:(Chia Làm Hạ-Trung-Thượng-Cực Trừ Phế,Kém Mạch )
Phế Mạch->Kém Mạch
Hoàng Mạch->Huyền Mạch->Địa Mạch->Thiên Mạch
Thánh Mạch(Không Hoàn Chỉnh Và Hoàn Chỉnh)
Thần Mạch(Không Hoàn Chỉnh Và Hoàn Chỉnh)
*****************************************************
Võ Kỹ:(Chia Làm Hạ-Trung-Thượng)
Cơ Sở-Phàm Cấp-Linh Cấp-Địa Cấp-Thiên Cấp-Vương Cấp-Tôn Cấp-Đế Cấp-Thần Cấp-(Còn Nữa)

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.