Bên trong Cửu Châu, chúng quốc san sát, nghe đồn Bát Hoang chỗ sâu, cường giả như mây, có nghịch thiên chi năng, đoạt tạo hóa, xông cửu thiên!
Man Thú ngoài dãy núi, có một ít thành, gọi là Thạch Thành, thiên mệnh chi biến, chỉ có một người, nghịch thiên cải mệnh. Trời sinh phế võ mạch, mười năm ngốc tử danh, từ xưa tấm bia đá, tổ từ thạch quan.
Một cái theo biên thuỳ thành nhỏ đi ra thiếu niên, theo tu luyện từ xưa tấm bia đá nội thần bí nhất thức bắt đầu. Một đường hát vang bão táp, tạo ra một mảnh thuộc loại bản thân thiên hạ, động thân Vấn Kiếm, cả đời này, không xoay người!

Cảnh giới:
Hậu Thiên, Tiên Thiên, Mạch Động, Mạch Linh, Võ Hầu, Võ Vương, Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Vực, Truyền thuyết Thánh võ cảnh,Thiên Thánh….
cảnh giới nhỏ chia làm : sơ đăng, huyền diệu, bỉ ngạn, viên mãn. Riêng Võ Tôn còn có thêm Siêu Phàm, Hỗn Nguyên, Niết Bàn sau Niết Bàn là nửa bước Võ Vực.
Võ vực chia làm Sơ Vực,Phong Vực,Đại vực ,Giới Vực ,Lĩnh Vực,Chủ Vực
Từ võ tôn có thiên tư yêu nghiệt thì trở thành niết bàn giả tương đương diệt độ, tịch diệt, chân ngã, giải thoát, luân hồi, bất sinh bất diệt
Thánh Cảnh phân chia sơ kì, trung kì, hậu kì, viên mãn.
Phù tu phân chia : từ Nhất Tinh đến Cửu Tinh ( Cửu Tinh tương đương Võ Vực )
cảnh giới nhỏ vẫn là : sơ đăng, huyền diệu, bỉ ngạn, viên mãn.
Thần binh phân chia : Phàm binh, Linh khí, Phù khí, Đạo khí, Pháp khí, Thánh khí.
Võ Mạch phân chia : từ Nhất tinh đến Cửu tinh sau Cửu tinh là Nhân Kiệt, Nhân Vương, Nhân Hoàng, Nhân Tôn và Trời Sinh Chí Tôn.
Mạch Hồn phân loại : Thú Mạch Hồn ( gồm Địa Thú bảng và Thiên Thú bảng ) Địa Mạch Hồn.

Vợ: Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Vân Long, Y Vô Mệnh, Mộ Dung U Nhược, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Già Lâu Tuyệt Vũ, Diệp Tử Căng, Tư Mã Mộc Hàm, Đông Ly Thanh Thanh, Âu Dương Sảng, Thất Dạ Hi, Tử Huyên, Chu Tuyết, Đỗ Tiểu Thanh, Đỗ Tiểu Hổ, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.