Truyện Võ Cực Thần Vương do dịch giả Lucario khá hay. Đây là phần 1 đã xong nhé. Phần 2 bạn đọc ở đây: Võ Thần Kỷ Nguyên

Kinh thế Yêu đồng loạn thiên địa, tuyệt thế Thần thể phá càn khôn.

Lục Đạo trầm luân, muôn đời không Thiên Đế.

Chư Thánh cùng nổi lên, Thần Vương chấp hoàn vũ.

Loạn thế tranh hùng, duy ta chưởng thiên!

Thập đại khoáng thế Thánh thể xưng hùng, ai dám cùng với Thần thể tranh phong?

Một người mang bí mật kinh thiên thiếu niên bắt nguồn từ bầy kiến hôi, quật khởi rừng thiên tài, ngạo thương khung, đạp cửu tiêu!

Chí Tôn trở về Tinh Hà động, Võ Cực Thần Vương chiến chư thiên!

Vợ: Lạc Mộng Thường , Bạch Thiển Dư (hình như thêm tịch lam đạo sư nữa)

Cảnh giới tu luyện trong truyện:
Luyện Khí Cảnh: nhất-cửu giai
Khai Mạch Cảnh: nhất-cửu giai
Thông Nguyên Cảnh: nhất-cửu giai
Hóa Đan Cảnh: nhất- cửu giai
Phá Không Cảnh:nhất- cửu giai
Địa Huyền Cảnh: nhất- cửu giai
Thiên Huyền Cảnh :nhất- cửu giai
Thánh Vương Cảnh: nhất- cửu giai
Đại Thánh Vương Cảnh: phàm giai-địa giai – thiên giai- chuẩn Đế
Đế Cảnh
Đại Đế Cảnh ( vượt qua đại đế kiếp)
Thiên Đế
Huyết mạch giới hạn:
Võ Thể
Chiến Thể
Huyền Thể
Thánh Thể
Thần Thể
(Hạ phẩm-trung phẩm- thượng phẩm- cực phẩm)

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.