Xuyên qua đến Đấu La Đại Lục Cổ Hàn, may mắn kích hoạt hệ thống, từ đó bắt đầu chinh phục các nữ nhân!

( Vô địch văn ) ( Sắc ) ( Phản diện lưu )

Mới nhất
3 tháng trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  430
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.