Truyện Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão thể loại hệ thống tiên hiệp hay.
Review truyện: main xuyên qua, bắt đầu từ đệ tử môn phái đến 1 phái chi chủ, sau đó lại nuôi pet, nuôi tiểu đệ, xây dựng tiên thành, đánh cướp vạn giới ….

Giới thiệu Trở Thành Tu Hành Giới Đại Lão:
Qua lại chí thần kỳ Tu Hành Giới, kích hoạt mạnh nhất hệ thống phụ trợ, đọc đến, đốn ngộ, suy diễn, không gì không thể.

Đinh!

Tiêu hao 500 trăm triệu Ngũ Hành Bản Nguyên, linh căn tăng lên tới Thần Phẩm!

Đinh!

Kí chủ tiến vào trạng thái đốn ngộ, Ngộ Tính đề cao gấp trăm lần, trong nháy mắt học được mười loại tuyệt học!

Đinh!

Tiêu hao năm chục ngàn Ngũ Hành Bản Nguyên, đẩy diễn xuất Tông Sư Cấp tuyệt học « Hạo Hải Liệt Sơn Ấn » , giá trị 100 vạn Linh Thạch!

Cảnh giới trong truyện: (1) Luyện Khí Cảnh, (2) Bẩm Sinh Cảnh, (3) Linh Cương Cảnh, (4) Nguyên Cương Cảnh, (5) Kim Cương Cảnh, (6) Thiên Huyền Cảnh, (7) Thông Thần Cảnh, (8) Niết Bàn Cảnh, (9) Phong Thánh Cảnh, (10) Bất Hủ Cảnh

– (Linh Căn): (1) Phế Phẩm, (2) Vật Phàm, (3) Linh Phẩm, (4) Huyền Phẩm, (5) Địa Phẩm, (6) Thiên Phẩm, (7) Cực Phẩm, (8) Vương Phẩm, (9) Thánh Phẩm, (10) Thần Phẩm

– (Độ Thuần Thục): Mới Thành Lập (Nhập Môn), Chút Thành Tựu (Tiểu Thành), Đại Thành, Viên Mãn

– (Võ Kỹ) Phẩm Chất: (1) Hắc Thiết Cấp, (2) Đồng Thau Cấp, (3) Đại Sư Cấp, (4) Tông Sư Cấp, (5) Vô Thượng Cấp, (6) Cấm Kỵ Cấp, (7) Diệt Thế Cấp

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.