Ta chính là mạnh nhất.

Main bựa , truyện hài nhiều đoạn cười không nhặt được mồm luôn.

Vợ : Huyền Vân Tiên ( Tại nó ngứa ngề tán dạo ai dè con đó nó mê ) , Thủy hỏa Đại Đế ( Vô Tình Xoạc với main ) .
Pet : Gà Con ( bị dị biến do Phượng Hoàng Tộc với Cực Long Tộc , Nhìn nó như con gà ).
Huyền Hoàng giới :
Hệ thống tu Luyện :
– Hậu Thiên
– Tiên Thiên
– Nhập Thần
– Tiểu Thiên Vị
– Đại Thiên Vị
Thương Linh Châu : Cấp 1 – 9
Đông Linh Châu : Sơ cấp , trung cấp , cao cấp . ( 2 châu này bị chia cắt nên phân chia trong cảnh giới nó khác nhau )
Phi Thăng Cổ Thánh giới :
– Chí Thiên Vị
– Địa Thiên Vị
– Thanh Thiên Vị
– Hoang Thiên Vị
– Thần Thiên Vị : { Chân Pháp cảnh, Lĩnh Vực cảnh, Động Thiên cảnh, Bất Tử cảnh, Nguyên Thần cảnh, Pháp Tắc cảnh, Vạn Pháp Quy Nhất, Thiên Địa Thần Đan, Bát Hoang Hợp Nhất, Vĩnh Hằng Thần Vị.}
– Chí Tôn Vị
– Viễn Cổ cảnh
* Chí Tôn Vị và Viễn Cổ Cảnh Là sau khi vạn giới khai mở mới phá vỡ bình phong mà thăng cấp đc .
Chia cảnh giới : Sơ kỳ ,trung kỳ , hậu kỳ , viên mãn , đại viên mãn .( Riêng Thần Thiên vị chia làm – từ cấp 1 đến cấp 10 mỗi cấp sức mạnh khác nhau gần như là tăng 1 đại cảnh giới ).
Phi Thăng Đại Lục Vô Tận :
– Chân Tiên
– Huyền Tiên
– Kim Tiên
– Tổ Tiên Cảnh
– Thánh Tiên
-Tiên Tôn
– Tiên Vương
– Thiên Quân
Chia cảnh giới : Sơ Kỳ , Trung Kỳ , Hậu Kỳ , Viên Mãn ,Đại Viên Mãn

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.