Tag: #Hệ thống, xuyên không, sắc hiệp…

Cưỡng gian bà già, giao cấu loli, gian dâm xác chết là những gì ở đây chúng tôi không có..Ờm…Loli..thì có một chút…

Xuyên không vào một tên “ngụy” thái giám với nhiệm vụ quyền khuynh triều dã, phú giáp thiên hạ…

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Ngụy Công: Quyển 1 – Người trên vạn người!

Mới nhất
3 tháng trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  432
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.