Bạn đang đọc truyện Nghịch Hành Võ Hiệp thuộc truyện khoa huyễn – bộ này ổn đọc giải trí oke.

Giới thiệu Nghịch Hành Võ Hiệp:
Võ Hiệp Thế Giới bên trong, xuất hiện một cái biến số, chỉ là một cái biến số mà thôi.

Hắn tựa như một khỏa đá cuội ở trên mặt nước nhanh chóng nhảy nhót.

Phía trước là không biết, hậu phương là từng vòng từng vòng gợn sóng.

Mỗi một vòng gợn sóng, đều là một cái thế giới.

Hắn đến, lại đi, mang đi không ít, lưu lại lại càng nhiều.

Nhưng cuối cùng, hắn nhất định sẽ trở về, đem lưu lại đều mang đi!

Đệ Nhất Bộ Lộc Đỉnh Ký “Quyền ra Giang Hồ” ;

Đệ Nhị Bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ “Cầm kiếm hành” ;

Đệ Tam Bộ Ỷ Thiên Đồ Long Ký “Sơn hà vỡ vụn Phong tung bay” ;

Đệ Tứ Bộ Thần Điêu Hiệp Lữ “Giơ kiếm tuyết nghênh phong” ;

Đệ Ngũ Bộ Xạ Điêu Anh Hùng Truyện “Thu Phong Tiêu Tiêu sầu giết người” ;

Đệ Lục bộ Thiên Long Bát Bộ “Thiện Ác theo người làm” ;

Bộ thứ bảy Tuyệt Đại Song Kiêu “Nhất Phiến Băng Tâm Yêu Nguyệt minh”,

Thứ tám bộ Sở Lưu Hương “Gió xoáy làm nghê sinh”, Đệ Cửu bộ Lục Tiểu Phụng “Phong Thần Hữu Kiếm tên là tâm” đều đã hoàn tất.

Đệ Thập bộ Đại Đường Song Long Truyện “Phong Tiêu Tiêu Hề tuyết bay tung bay”, bắt đầu công bố!

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Truyện cùng tác giả

Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.