Thiếu niên Trầm Tường diễm ngộ thần nữ cùng Ma nữ, đạt được các nàng vô thượng truyền thừa, thu được Nghịch Thiên Thần mạch, học được tuyệt thế thần công, nắm giữ siêu tuyệt đan thuật, này khiến cho hắn tại võ đạo chi lộ gió xuân đắc ý… Đói bụng lúc luyện điểm đan dược khi đồ ăn vặt ăn, tịch mịch thời điểm đùa giỡn cao cao tại thượng thần nữ, tẻ nhạt lúc chơi chơi những này để van cầu đan võ đạo cao nhân, lúc mệt mỏi để bên người kiều thê môn xoa bóp xoa bóp…

Phân chia đằng cấp: Phàm Võ Cảnh mười tầng, Chân Võ Cảnh thập đoạn, Tam đại cảnh giới cực hạn, Niết Bàn Cảnh cửu kiếp….

Luyện Đan Sư phân chia thập đoạn….

Liệu con đường học đạo, tầm sư có quá khăn, liệu có thể tu tiên thành công, mời bạn đón đọc truyện tiên hiệp đặc sắc này.

Vợ :
-Đã mần :
Tiết Tiên Tiên — Hoa Hương Nguyệt — Liễu Mộng Nhi — Đông Phương Hinh Nguyệt — Lữ Kỳ Liên (Hoa Đế) — Ngô Thiên Thiên — Long Tuyết Di — Phùng Vũ Khiết — Tô Mị Dao — Hứa Du Tình — Bạch Tử Thiến — Lữ Thấm Liên (Yêu Hậu) — Tuyết Oánh (Phượng Hoàng) — Mục Thiến Hương — Lãnh U Lan — Trầm Linh Linh — Đông Phương Tĩnh — Cơ Mỹ Tiên — Bạch U U
-Chưa Mần :
Long Tuệ San — Đỗ Yên Dao — Tạ Xảo Nhan — Tiểu Lệ Chi — Vương Cẩn Thi — Tiêu Bạch Phượng — Tiêu Ngọc Lan — Liên Phi — Cửu Hàm Nhu — Sở Hồng Tình — Dương Hương Âm — Hạ Bạch Linh — Đỗ Tiểu Linh — Giang Tư Cảnh — Giang Tư Mỹ — Tần Sương — Long Nguyệt — Tiểu Tương Lâm
-Dây Dưa méo rõ :
Lam Lan — Yến Yên Nhiên — Mục Giai Lan — Diêu Thục Mỹ — Cơ Linh Nhi — Hồng Hà — Vân Châu — Bạch Tinh — Thủy Băng Nhan — Tiêu Cẩn Nhi — Lâm Kỳ Kỳ — Lâm Tích Dung — Cơ Nguyệt Lam — Phong Vũ — Phượng Như Tuyết — Tôn Linh Tinh — Long Thu Mộc — Mộ Dung Hồng Liên — Bạch Tuyết Lam — Tương Nhi — Lâm Nhi — Bành Tuyền Phỉ — Tiểu Bạch Hồ — Yên Mị — Long Sương Như — Cảnh Vân Nhi — Hàn Hiểu Anh

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!

Truyện cùng tác giả

Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.