Đọc truyện LLặng Lẽ Check-In 10000 Năm, Thánh Nữ Cầu Ta Xuất Sơn full thể loại hệ thống – huyền ão.

Giới thiệu truyện:
Ta gọi Lâm Uyên, xuyên việt đến rồi Huyền Huyễn thế giới, thành một cái Linh Yêu (giống Slime bản huyền huyễn), không có khí vận gia thân, cũng không phải là cái gì Thiên Sinh Thần Ma, ta chỉ muốn sống thật khỏe, duy nhất thức tỉnh hệ thống, vẫn là cá mặn check-in hệ thống.

Cho nên ta nỗ lực kiên trì check-in, mọi việc bày mưu rồi hành động, yên lặng check-in 10000 năm, cũng không bước vào bất kỳ nguy hiểm nào bên trong.

Trong lúc này, ta thu dưỡng quá mười mấy Tiểu La Lỵ, giáo dục quá mấy chục cái nhân loại ấu hài, vì hoàn thành check-in nhiệm vụ, còn nuôi qua mấy cái hung thú, thế nhưng trời đất chứng giám, ta thật không phải là cái gì ẩn sĩ cao nhân, ta chỉ là một mỗi ngày kiên trì check-in Linh Yêu. Giờ có người thành tiên nhân, có kẻ thành nữ đế, yêu hoàng, đợi hắn xuất quan phụng dưỡng.

Thẳng đến có một ngày, ta cẩu thả 1 vạn năm sơn mạch bên ngoài, có người khàn cả giọng hô to.

“Các ngươi đoạt ta đệ Chí Tôn Cốt, giết ta cha mẹ còn chưa đủ, không nên đuổi tận giết tuyệt ? Cung nghênh ta Lâm gia Tổ Tiên, ma đạo tổ sư, Lâm Uyên!”

Giờ khắc này, Lâm Uyên sửng sốt!

Cảnh Giới Lặng Lẽ Check-In 10000 Năm, Thánh Nữ Cầu Ta Xuất Sơn:
+ Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh,Hóa Thần, Vấn Đỉnh, Khai Thiên Môn, hoặc là phi thăng, hoặc là chính là Lục Địa Thần Tiên. . .
+ Từ Luyện Khí, Trúc Cơ mãi cho đến Lục Địa Thần Tiên, chỉ là tu chân bước đầu tiên.
+ Lục Địa Thần Tiên sau đó, tu chân bước thứ hai, mới thật sự là tiếp xúc đại đạo.
+ Lục Địa Thần Tiên sau đó, chính là Tiên Vương. . . Tiên Vương phân Cửu Phẩm. Cần thu nạp không còn là linh thạch, mà là Tiên Ngọc, Tiên Ngọc bên trong, tích chứa thì có Đại Đạo Chi Cơ.

Tiên Vương sau đó, có thể coi Tiên Đế, Tiên Đế cũng chia Cửu Phẩm. Này cảnh giới, dù cho ở Thần Châu, cũng có thể là nhất phương thành trì, tọa trấn thành chủ.

Thế nhưng nếu là ở Thiên Cung, Tiên Đế bất quá là một hư xưng.

Tu chân bước thứ hai, gọi chung Tiên cảnh.

Tiên cảnh sau đó, vượt qua thiên nhân cửu suy, lại có ở Thần Châu, chứng đạo thành thánh.

Đó chính là tu chân bước thứ ba. . . Thánh Nhân cảnh giới.

Thánh Nhân, Thánh Nhân Vương, Đại Thánh. . . Sau đó, lên tiên giới Cửu Trọng Thiên, chính là Chuẩn Đế Quân.

Chuẩn Đế Quân sau đó, chính là dù cho ở Thiên Cung, cũng có thể được tôn sùng là Chí Tôn Đại Đế, ở Cửu Châu, cái cảnh giới này tu sĩ, cũng được gọi là Thiên Tôn, hoặc là Cổ Hoàng. Bên trên còn có Đại Thiên Tôn….

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.