Truyện Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà thuộc thể loại tiên hiệp hay + hệ thống,…

Giới thiệu Hồng Hoang Chi Nguyên Thủy Cổ Xà:
Đã từng có người tại tận cùng thế giới nhìn thấy ta, sùng kính xưng hô ta là Thế Giới Chi Xà —— World Serpent (hay còn gọi là Jörmungandr)

Cũng có người từng tại địa ngục cuối cùng ngóng nhìn ta thân ảnh, đem ta xưng là cổ xà —— Quỷ Satan

Đã từng đạt được Chúng Thần kính sợ, đem ta gọi là Bách Thủ Cự Long —— Typhon

Ta từng có rất nhiều tên Sáng Tạo Chi Xà, Tế Điện Chi Xà, Lễ Nghi Chi Xà, Trần Thế Chi Xà. . .

Nhưng là ta vượt qua Hỗn Độn, đến Hồng Hoang, chỉ có một cái thần danh —— Nguyên Thủy Cổ Xà, hết thảy bắt đầu ngọn nguồn ( cố sự cùng nhân vật đơn thuần hư cấu, như có tương đồng, đơn thuần trùng hợp, không nên bắt chước. )

Cảnh giới ở Hỗn Độn thế giới: Nhân Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân, Vô Cực Thánh Nhân / Thần Binh Cảnh (1) – (8), Hỗn Nguyên Thánh Nhân / Thần Tướng Cảnh (9) – (48), Hợp Đạo Thánh Nhân – Thần Vương Cảnh (49) – (107), Khai Thiên Thánh Nhân – Thần Hoàng Cảnh (108) – (1179), Hồng Mông Thánh Nhân – Thần Đế Cảnh (1800) – (2999) Đại Đạo, Vũ Trụ Chi Chủ: Sơ Đẳng (1) – (99), Trung Đẳng (100) – (9999), Cao Đẳng (1) Vạn – (99) Vạn, Xưng Hào (100) Vạn – (9999) Vạn Luân Hồi.

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.