Vợ chồng Hàn Hoan trong đa vũ trụ =)))
Truyện edit tục, rất tục, ai không đọc được xin hãy click back chứ đừng buông lời cay đắng.
Tác giả: Khê Tịch Tịch
Chỉ edit 2/4 thế giới thui nha

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  430
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.