Thiên tộc thiếu chủ VS ngọt ngào tiểu nha đầu một lời không hợp liền xoa xoa, đi lên liền phải cắm cắm cắm!

Hắn lạnh băng bá đạo, thân là Thiên tộc thiếu chủ là trời đất này nhân thế gian duy nhất bá chủ, huy động ngón tay liền có thể hô mưa gọi gió chấp chưởng thiên địa. Nàng từ nhỏ cha mẹ song vong, không thân không thích, duy muốn tìm một cái kiên định công tác hảo hảo sinh hoạt. Nàng vô tâm đi vào hắn sinh hoạt lại bị nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ trực tiếp gieo đại biểu đời đời kiếp kiếp hôn nhân nốt chu sa. Nàng tức muốn hộc máu, nhưng là đang xem đến hắn cặp kia màu xanh biếc đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm nàng thời điểm, nàng ngốc.

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  430
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.