Tích….tích…

“ Hệ thống tích luỹ gói quà đã được khởi động…” 

“ Chủ nhân có hay không nhân tân thủ đại lễ bao?” 

“ Có nhanh mở cho ta!!!” 

Tích~

“ Chúc mừng chủ nhân, nhận được thẻ tam tinh đấu vương..”

“ Chúc mừng chủ nhân, nhận được Địa giai đấu kỹ…” 

“…..” 

” Hey, Mỹ nữ đi khách sạn không????” 

Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Đấu Phá: Từ Giải Cứu Điệp Bắt Đầu!

Mới nhất
3 tháng trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar Level: 3
  430
  599
  0
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.