⚡Lưu ý: Truyện Cổ chân nhân hiện tại đã tạm dừng để kiểm duyệt. Tuy nhiên hơn 2k chương cũng là một cái gì đó đáng để bạn chờ đợi

Nếu trong top những truyện main ác, hắc ám thì truyện Cổ Chân Nhân Full là bộ đáng để bạn đọc nhất. Tất cả những thứ như: Ác, hắc ám, không thánh mẫu,… đều tự tập tại bộ truyện này.
——
Đoạn đầu truyện Cổ Chân Nhân do chủ yếu nuôi cổ đọc khác với những bộ bạn hay đọc nên nó hơi khó nuốt nhưng càng đọc bạn sẽ càng ghiền. Yên tâm đi.
Giới thiệu truyện Cổ Chân Nhân Full để bạn dễ hình dung trước khi đọc.
– Nhân vật chính tên Nguyên Phương

Truyện tổng cộng có 6 quyển

❶Quyển 1: Ma tính không thay đổi

Ma đạo kiêu hùng, tà đạo cự phách, trọng sinh năm trăm năm.

❷Quyển 2: Ma Tử xuống núi

Lang bạt thiên hạ, lấy mật tàng, đoạn ân cừu, giết ra một con đường.

❸Quyển 3: Ma đầu loạn thế

Làm hại thương sinh, giết giết giết, giết đến núi thây biển máu, dù chết không hối hận!

❹Quyển 4: Ma Quân tung hoành

Tung hoành thiên hạ, rút sơn hà, xoay chuyển tình thế, đại bàng giương cánh trong mưa gió, long xà ngao du trong dòng nước xiết.

❺Quyển 5: Ma Vương hùng bá

Siêu thoát ván cờ, hùng bá một phương, Từ Như Lâm, xâm như lửa, kháng thiên nghịch mệnh, ma uy cuồn cuộn.

❻Quyển 6: Ma Tôn vĩnh sinh

Đại thời đại ầm ầm dậy sóng.

✍Tác phẩm giả thiết

⚡Bối cảnh giả thiết

Người là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chi tinh. Ở trên thế giới này tồn tại lên tới hàng ngàn, hàng vạn loại cổ, đếm không xuể. Chúng nó tựu sinh hoạt ở chung quanh của chúng ta, ở mỏ trong đất, ở trong bụi cỏ, thậm chí ở dã thú trong cơ thể.

Ở nhân loại phồn diễn sinh sống trong quá trình, các tiên hiền từng bước phát hiện cổ trùng ảo diệu. Cùng với mở mang Không Khiếu, vận dụng bản thân chân nguyên đến nuôi nấng, luyện hóa, điều khiển này chút cổ, đạt đến các loại mục đích người, gọi chung là “Cổ sư” .

⚡Thế giới bối cảnh

Cổ giới phân là cửu thiên năm vực. Thái cổ cửu thiên có Thiên Cương Khí Tường ngăn cách, Thiên Cương Khí Tường là do vô số Thiên Cương khí tạo thành năm vực thì lại có giới bích (Trung Châu Thánh Hiền giới bích, Nam Cương Chướng Khí giới bích, Bắc Nguyên Cam Thảo giới bích, Tây Mạc Cuồng Viêm giới bích, Đông Hải Thương Thủy giới bích) ngăn cách, giới bích đối với cấp độ càng cao sinh mệnh, trở ngại càng mạnh.

Thái cổ cửu thiên: Xích Thiên, Chanh Thiên, Hoàng Thiên, Lục Thiên, Thanh Thiên, Lam Thiên, Tử Thiên, Bạch Thiên, Hắc Thiên

Năm đại địa vực: Nam Cương, Đông Hải, Trung Châu, Bắc Nguyên, Tây Mạc

Chú: Thái cổ cửu thiên bởi vì Nhân Tổ cùng với mười con, dẫn đến bảy Thiên rơi tan, chỉ còn lại Hắc Bạch hai Thiên. Năm vực giới bích trừ khử, địa mạch nhất thống, khí triều bao phủ thiên hạ, Hắc Bạch hai Thiên cũng ở xáo trộn phía sau, qua tay của U Hồn Ma Tôn hoàn toàn hợp nhất, ở Hắc Thiên trên căn bản chiếm đoạt Bạch Thiên, hình thành U Thiên.

⚡Cổ sư tương quan

▲Tu vi cảnh giới

Cổ sư có nhất chuyển đến cửu chuyển cộng chín cái cảnh giới. Mỗi nhất chuyển lại phân sơ giai, trung giai, cao cấp, đỉnh cao bốn cái cảnh giới nhỏ. Cổ sư ngũ chuyển đều là phàm, lục chuyển thành tiên, cửu chuyển là tôn. Tiên phàm có to lớn biến chất, lẫn nhau chênh lệch như mây và bùn.

Lục chuyển Cổ Tiên, Thanh Đề tiên nguyên. Mười năm một địa tai, trăm năm một thiên kiếp. Trải qua ba trăm năm. Ba lượt thiên kiếp phía sau, thành là thất chuyển.

Thất chuyển Cổ Tiên, Hồng Tảo tiên nguyên. Mười năm một địa tai, năm mươi năm một thiên kiếp. Trăm năm một hạo kiếp. Trải qua ba trăm năm, thành tựu bát chuyển.

Bát chuyển Cổ Tiên, Bạch Lệ tiên nguyên. Mười năm một thiên kiếp, năm mươi năm một hạo kiếp. Trăm năm một vạn kiếp. Ba lần vạn kiếp phía sau, thành tựu cửu chuyển.

Cửu chuyển Cổ Tôn, Hoàng Hạnh tiên nguyên. Mười năm một hạo kiếp, năm mươi năm một vạn kiếp. Trăm năm một Hỗn Độn đại nạn.

Chú: Vượt qua ba lần vạn kiếp, đối với thành tựu cửu chuyển Tôn giả mà nói, chỉ là một cái tất yếu không đầy đủ điều kiện. Ngoài ra vẫn cần chủ tu lưu phái đạt đến vô thượng đại tông sư cảnh giới, cùng với đột phá Thiên Đạo phong tỏa. Mà Thiên Đạo phong tỏa chủ yếu có tai kiếp, Thọ Cổ cùng Túc Mệnh ba hạng, trong đó thành tôn tai kiếp Hỗn Độn đại nạn uy năng, càng là vượt xa vạn kiếp.

▲Chân nguyên / tiên nguyên

Cổ sư sử dụng cổ trùng cần tiêu hao chân nguyên, thăng tiên sau nhưng là tiêu hao tiên nguyên. Tiên nguyên từ Cổ Tiên Tiên Khiếu bản nguyên trực tiếp sản xuất, cũng có thể thông qua Tiên Nguyên Thạch chuyển đổi, nhưng Tiên Nguyên Thạch chỉ ở Thiên Đình sản xuất. Chân nguyên cùng tiên nguyên đẳng cấp đối ứng tương ứng giai đoạn tu vi lại có bất đồng

Nhất chuyển đồng thau chân nguyên, nhị chuyển xích thiết chân nguyên, tam chuyển bạch ngân chân nguyên, tứ chuyển hoàng kim chân nguyên, ngũ chuyển tử tinh chân nguyên

Lục chuyển Thanh Đề tiên nguyên, thất chuyển Hồng Tảo tiên nguyên, bát chuyển Bạch Lệ tiên nguyên, cửu chuyển Hoàng Hạnh tiên nguyên

Chú thích: Tiên nguyên cấp trên là bằng 100 lần cấp dưới.

▲Tư chất

Cổ sư tu vi càng cao thâm sẽ khiến đời sau tư chất càng mạnh, đồng thời không phải tất cả mọi người có cổ sư tư chất. Cổ sư tư chất lấy Không Khiếu chứa chân nguyên nhiều ít đến tiến hành phân chia, cộng có: Thập Tuyệt Thể (mười phần), Giáp đẳng (tám đến chín phần mười), Ất đẳng (sáu đến bảy phần mười), Bính đẳng (bốn đến năm phần mười), Đinh đẳng (hai đến ba phần mười) năm cái này cấp bậc tư chất.

Đã biết Thập Tuyệt Thể: Thái Nhật Dương Mãng Thể, Cổ Nguyệt Âm Hoang Thể, Bắc Minh Băng Phách Thể, Sâm Hải Luân Hồi Thể, Viêm Hoàng Lôi Trạch Thể, Vạn Kim Diệu Hoa Thể, Đại Lực Chân Võ Thể, Tiêu Diêu Trí Tâm Thể.

Thứ mười một tuyệt thể: Thuần Mộng Cầu Chân Thể.

▲Tu hành lưu phái

Cổ sư căn cứ tu hành phương hướng bất đồng giải quyết đi tới bất đồng lưu phái. Trên lý thuyết, mỗi một hoàn chỉnh lưu phái, cũng có thể trình bày thiên địa huyền bí, chúng sinh huyền bí cùng tự thân tu hành huyền bí.

Hiện biết lưu phái

Thái cổ thời kỳ Nhân Tổ thời đại: Vũ, trụ, nhân

Viễn cổ thời đại: Khí, nô, trí, tinh, trận, luyện, viêm

Thượng cổ thời đại: Luật, biến hóa, lực, phong, quang, ám, thực

Trung cổ thời đại: Mộc, họa, thâu, thủy, vận, âm dương, kim, băng, tuyết, vân, thổ, lôi, tín, thanh âm

Cận cổ thời đại: Cốt, hư, cấm, hồn

Cận đại: Kiếm, đan

Hiện đại: Binh

Tương lai hưng thịnh lưu phái: Mộng

Không biết thời đại lưu phái: Huyết, độc, mị, huyễn, đao, tình, ảnh, nguyệt .v.v.

Những lưu phái đã biết người khai sáng:

Nhân đạo: Nhân Tổ

Khí đạo, Nô đạo: Nguyên Thủy Tiên Tôn

Trí đạo, Tinh đạo: Tinh Túc Tiên Tôn

Luật đạo: Vô Cực Ma Tôn

Lực đạo, Biến hóa đạo: Cuồng Man Ma Tôn

Mộc đạo, Họa đạo: Nguyên Liên Tiên Tôn

Thâu đạo: Đạo Thiên Ma Tôn

Vận đạo, Âm Dương đạo: Cự Dương Tiên Tôn

Hồn đạo: U Hồn Ma Tôn

Huyết đạo: Huyết Hải lão tổ (Cự Dương phân thân)

Kiếm đạo: Bạc Thanh (U Hồn phân thân)

Thực đạo: Long Ngạc Thú Nhân Cổ Tiên

Thủy đạo: Thủy Ni

Hư đạo: Hư Vô Tà

Đan đạo: Thanh Ngọc Hạc Nguyễn Đan

Binh đạo: Xa Vĩ

Chú thích: Lực đạo phân là thú lực hư ảnh lưu, khí tượng thiên địa lưu cùng nhân lực quân lực lưu (Bá Tiên Sở Độ khai sáng) Luyện đạo bắt nguồn từ Mao dân, phân là Mao dân thiên địa lưu, Nhân tộc ngăn cách lưu . Mị đạo, Tình đạo (cũng hợp xưng Mị Tình đạo) là Trí đạo chi nhánh Cấm đạo cùng Hư đạo đều là là Luật đạo chi nhánh Tuyết đạo là Băng đạo chi nhánh (cũng hợp xưng Băng Tuyết đạo).

▲Lưu phái cảnh giới

Cổ trùng là cổ sư là tối trọng yếu dựa dẫm, cổ trùng năng lực duy nhất, cách dùng có thể phân là luyện, nuôi, dùng ba loại. Cổ sư cái thứ nhất luyện cổ là bản mệnh cổ, bản mệnh cổ diệt vong cổ sư cũng sẽ trọng thương, nhưng bản mệnh cổ không sẽ bởi vì luyện cổ mà trực tiếp tử vong.

Phổ thông, chuẩn đại sư, đại sư, chuẩn tông sư, tông sư, chuẩn đại tông sư, đại tông sư, chuẩn vô thượng đại tông sư, vô thượng đại tông sư, Đạo Chủ

Chú thích: Đại sư cảnh giới, sản sinh trực giác. Tông sư cảnh giới, loại suy, có thể lấy chủ tu lưu phái mô phỏng cái khác lưu phái uy năng. Đại tông sư cảnh giới, đối với đạo ngân bản thân có sâu sắc lý giải, có thể tùy ý tháo dỡ sử dụng sát chiêu, thậm chí có thể trực tiếp lợi dụng thiên nhiên đạo ngân. Vô thượng đại tông sư cảnh giới, đối với đạo lý pháp tắc lý giải vượt qua thiên địa, không chỉ có hoàn toàn hiểu rõ lưu phái toàn bộ ảo diệu, hơn nữa còn có thể sửa cũ thành mới. Đứng ở loại tầng thứ này trên, mỗi một lần Cổ Tiên tiến bộ, đều là chưa từng có ai tiên phong, là đối với toàn bộ lưu phái hạn mức cao nhất tăng cao, thậm chí đối với Thiên Địa đều là hoặc lớn hoặc nhỏ lên cấp. Mà cái gọi là Đạo Chủ, chính là một đạo chi chủ. Đây là chỉ có Tôn giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Thân là Đạo Chủ, Cổ Tôn có thể cảm giác thiên địa trong tự nhiên tự thân chủ tu lưu phái toàn bộ đạo ngân, đồng thời tiến hành luyện hóa! Luyện hóa phía sau đạo ngân, Cổ Tôn có thể tùy ý thao túng, do đó siêu thoát tiên nguyên khiến sát chiêu vĩnh tồn, tự hành vận chuyển.

✍CỔ TRÙNG GIỚI THIỆU:

Cổ trùng cần nuôi nấng, đẳng cấp càng cao đối với sức ăn cùng đồ ăn chất lượng yêu cầu càng nhiều càng cao, nhưng đẳng cấp càng cao số lần ăn càng ít đi.

Cổ trùng phân là phàm cổ cùng Tiên Cổ . Phàm cổ chỉ một, năng lực chỉ có một Tiên Cổ duy nhất, bất luận mấy chuyển mỗi loại Tiên Cổ chỉ có thể có một.

⚡Kỳ Cổ Bảng

Thứ nhất: Không biết: Cự Dương Tiên Tôn luyện.

Thứ ba: Xuân Thu Thiền: Trụ đạo phụ trợ Tiên Cổ, Hồng Liên Ma Tôn bản mệnh cổ, hiện Cổ Nguyệt Phương Nguyên nắm giữ.

Thứ bốn: Tại Hồ Cổ: Vô Cực Ma Tôn luyện, hiện Phong Ma tam quái · Bàn Sơn nắm giữ.

Thứ năm: Khí Độn Cổ

Thứ sáu: Đấu Chuyển Cổ: Nhạc Thổ Tiên Tôn luyện.

Thứ bảy: Thông Tâm Cổ: Tinh Túc Tiên Tôn luyện.

Thứ tám: Làm Giả Cổ: Đạo Thiên Ma Tôn luyện, có thể thoáng đột phá Tiên Cổ duy nhất cái này thường quy. Chỉ là bắt chước được tới cổ, uy năng không sánh được chính phẩm, hiện Cự Dương Tiên Tôn nắm giữ.

Thứ mười: Tinh Mâu Cổ: Tinh đạo điều tra Tiên Cổ, hiện Tinh Túc Tiên Tôn nắm giữ.

Chưa rõ thứ tự: Ứng Thanh Cổ: Âm đạo Tiên Cổ, thúc phát ra tiếng, phàm là nghe được tiếng này tồn tại, chỉ muốn đáp lại một tiếng, đều sẽ luân làm nô tài. Đứng hàng Kỳ Cổ Bảng mười vị trí đầu, cụ thể bài vị không rõ.

⚡Tiên Cổ Bảng

Thứ sáu: Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên: Nguyên Liên Tiên Tôn luyện, hiện Cổ Nguyệt Phương Nguyên nắm giữ.

⚡Ma Cổ Bảng

Thứ bảy: Huyết Thần Tử

⚡Thượng cổ chiến trận

Kim Phạm Thiên Thánh: Thượng cổ chiến trận đứng hàng thứ nhất vị

Thiên Bà Toa La: Thượng cổ chiến trận xếp hạng thứ hai vị

Thanh Thành Tung Hoành: Thượng cổ chiến trận đứng hàng được người thứ ba

Thất Cực Hoang Đô: Hoàng Kim bộ tộc bên trong Bắc Đẩu bảy tiên sáng chế, là bình định phản loạn, bắt giữ thái cổ, trấn áp truyền kỳ.

Mười Hai Cầm Tinh: Tập hợp đủ mười hai con bất đồng chủng loại thái cổ Niên Thú mới có thể tổ hợp mà thành, nắm giữ bát chuyển cao cấp sức chiến đấu.

Tứ Thông Bát Đạt: Lấy bốn vị Cổ Tiên là trận nhãn, tự tiện độn dời.

Bát Cực: Trường Sinh Thiên thượng cổ chiến trận, lấy Bát Cực Tử là trận nhãn, đem lấy được sức mạnh phân công đến mỗi cái Cổ Tiên trên người, dùng được Bát Cực Tử sức chiến đấu điên cuồng tăng vọt, từ thất chuyển một đường tăng lên trên đến bát chuyển tinh anh cấp độ. Mà có thể để Bát Cực Tử tư duy liên lạc chặt chẽ, tầm nhìn cộng hưởng, còn có thể cộng hưởng sát chiêu thủ đoạn.

⚡Tiên Cổ Ốc

♚Chú thích: (9) là cửu chuyển, (8) là bát chuyển, (7) là thất chuyển, (6) là lục chuyển.

Thiên Đạo: Giám Thiên Tháp ( 8)

Nhân đạo: Thần Đế Thành (Đế Thần Cung) ( 8)

Luyện đạo: Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì(9),Luyện Lô(8), Dược Lư(7)

Trí đạo: Ẩn Sĩ Cư(9) Tinh Túc Kỳ Bàn Niệm Khứ Đình(8), Thiên Đình · Nhất Khuyết Bão Hám Đình( chưa rõ chuyển số)

Vận đạo: Trấn Vận Thiên Cung(8), Kiếp Vận Đàn(8), Chử Vận Oa(8), Bát Thập Bát Giác Chân Dương Lâu(8)

Trụ đạo: Hối Trì(8), Sát Na Đài( 8), Vạn Niên Đấu Phi Xa( 8), Hằng Chu( 7), Kim Cổ Đình( 7), Nhật Nguyệt Quan( 7), Sa Lưu Khiêu( 7), Vạn Tuế Lâu( 7), Niên Quan Môn Lâu( 7), Tam Thu Hoàng Hạc Đài( 7), Lưu Kim Tuế Nguyệt Đài( 7), Kinh Hồng Loạn Đấu Đài( 7)

Vũ đạo : Thái Vũ Tự (8)

Nô đạo: Long Cung (Long Đình)(8), Kê Lung Khuyển Xá (7),Lãm Tước Các(7), Hắc Lao (6)

Mộc đạo: Thiên Trì (8), Đậu Thần Cung (8), Lạc Anh Quán (7), Bách Hợp Cung (6)

Phong đạo: Ngọc Thanh Tích Phong Tiểu Trúc Lâu (8), Phong Mãn Lâu (7)

Phong Vân hợp lưu : Phong Vân Phủ (8)

Ngũ hành : Ngũ Thần Điện (8),

Thổ đạo: Công Đức Phương Tiêm Bia (8), An Thổ Trọng Sơn Bảo (8), Phi Sa Các( 7), Thổ Hành Toa( 7)

Tín đạo : Trung Thiên Môn (8), Vấn Đỉnh Viện( 7), Vấn Tân Ổ( 7), Bạch Hạc Tín Lâu( 6), Thiên Đình · Danh Bài Cung( chưa rõ chuyển số)

Vân đạo: Lăng Vân Thành (8), Thúy Vân Yên Hoa Hạm(8), Vũ Thánh Thành(7), Quá Vân Lâu(7)

Quang đạo: Thái Dương Cung(8), Thần Quang Đường(7), Loan Quang Đài(7)

Hồn đạo: Trấn Hồn Điện( 8), Long Phách Âm Trạch( 8), Ngạc Háo Âm Trạch( 7)

Thực đạo: Tửu Trì( 8)

Thâu đạo: Tặc Sào( 8)

Biến hóa đạo: Vạn Tượng Cung Điện( 8), Can Mệnh Phân Điện( 8)

Huyết đạo: Tru Ma Bảng ( 8), Huyết Hà Xa (7)

Thủy đạo: Hồng Giang Đình (8), Lục Ba Đình(7), Hải Giác Các(7), Cận Thủy Lâu Đài(7)

Viêm đạo: Xích Hà Xa (7), Thiên Đình · Ly Hỏa Đình( chưa rõ chuyển số)

Kim đạo: Kim Cương Bảo (8), Giác Liên Doanh(7), Nhạc Dương Cung(7), Kim Tiêu Đàn(7), Kim Hiểu Đại Điện(7), Bất Phôi Thiết Bảo(7)

Băng đạo : Hàn Sương Ốc (8), Hàn Ly Trang (7), Huyền Băng Ốc (6)

Lôi đạo :Tra Lôi Điện (7)

Lực đạo: Bàn Lan Đình (7)

Huyễn đạo: Thiên Liên Phái · Huyễn Cảnh Viên ( chưa rõ chuyển số)

Ám đạo: Tây Mạc Tiêu gia · Dạ Hồ( chưa rõ chuyển số)

Không biết lưu phái:

Bát chuyển (8): Tú Lâu, Xích Tiêu Đàn, Yên Hồng Cung, Tiên Đế Uyển, Uẩn Không Các, Trung Ương Đại Điện, Thiên Niên Đại Điện, Thủy Mộc Thanh Hoa Uyển, Thập Nhị Đạo Linh Quan, Bách Vạn Thiên Vương Họa Lang

Thất chuyển (7): Chức Kiển Các, Trấn Ma Tháp, Phong Hỏa Đài, Lưu Phương Thuyền, Điếu Kình Chu, Kim Tinh Tháp, Yên Ba Lâu, Tam Thập Tam Thiên Điện, Mao Thảo Ốc / Phàm Thảo Ốc

Lục chuyển (6): Tùng Hạc Đình, Ngọc Thiềm Cung, Hắc Đế Lâu, Vô Định Phủ, Chỉ Ấn Kiều, Viên Ma Đường, Thiếu Dương Lâu, Xích Sát Thần Chu, Bảo Mã Hương Xa, Vạn Lý Ti Lang, Mặc Nhân Thành

Chưa rõ chuyển số: Tinh Tán Doanh, Tế Liễu Doanh, Linh Duyên Trai, Vạn Long Ổ, Thiên Đố Lâu, Cổ Hồn Môn, Tiên Hạc Môn

⚡Thiên Địa bí cảnh

Thị Tỉnh: Luật đạo bí cảnh, Tiểu Nhân tộc đất sinh tồn. Chỉ có ý thức đến mình nhỏ bé, muốn gặp chứng giếng ở ngoài thế giới quảng đại, mới có thể bò ra ngoài Thị Tỉnh.

Đãng Hồn Sơn: Hồn đạo thánh địa tu hành, dùng cho tráng hồn.

Lạc Phách Cốc: Hồn đạo thánh địa tu hành, dùng cho tinh luyện hồn.

Mê Hồn Hồ: Hồn đạo thánh địa tu hành, dùng cho an hồn.

Phương Thốn Sơn: Luật đạo bí cảnh, dị nhân tiểu nhân gia. Phương Thốn Sơn bản thân là Thị Tỉnh một bộ phận.

Nguyên Cảnh: Tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết, Nhân Tổ Truyện, miêu tả tương đối mơ hồ, làm một hình cầu trắng nõn quang ảnh, bên trong óng ánh, loáng thoáng màu trắng tinh mang nhấp nháy liên tục, nó vừa là mở đầu cũng là chung cực, ẩn chứa toàn bộ thiên địa vô thượng ảo diệu. Chỉ cần đạt được Nguyên Cảnh, bất luận người nào đều có thể thành là nào đó một lưu phái vô thượng đại tông sư.

Tâm Cảnh: Trí đạo bí cảnh, giống như lồng sắt, cũng giống là một ngọn đèn lồng.

Hồ: Khí đạo bí cảnh, cùng Hề Địa đối ứng với nhau, am hiểu phụt lên truyền vào, có thể sản sinh các lưu phái tinh tinh, căn cứ Nhân Tổ Truyện, thuật lại, ở “Hồ” bên trong sẽ bị Phản Bội Cổ gây thương tích.

Hề: Khí đạo bí cảnh, cùng Hồ Địa đối ứng với nhau, chuyên về nuốt hút rút lấy, Nhân Tổ Truyện, bên trong miêu tả không nhiều, là một mảnh dất lõm bên ngoài.

Thư Sơn: Tín đạo bí cảnh, núi đá, cây cỏ đều là giấy trắng đắp nặn, mà con suối cùng thác nước đều là đen nhánh mặc nước. Thư Sơn bên trong một cái lớn nhất mặc thác buông xuống, ở mặc thác dưới đất có một cái sâu nhất hồ sâu Văn Tuyền, Mặc Nhân cùng bách tộc văn tự tức bắt nguồn từ ở đây.

Thành Bại Sơn: Luật đạo bí cảnh.

Đăng Thiên Dã: Đăng Thiên Dã tràn ngập Vũ đạo đạo ngân, chỉ cần thông qua Đăng Thiên Dã, mặc dù là người phàm, cũng có thể đi vào thái cổ cửu thiên bên trong. Trải qua các con của Nhân Tổ đại náo cửu thiên, phá huỷ rất nhiều thái cổ Thương Thiên, dùng đến Đăng Thiên Dã cũng bị lan đến, không lại giống như thái cổ thời đại như vậy an toàn, nơi này Vũ đạo đạo ngân phức tạp được giống như ngàn vạn mạng nhện, đồng thời còn đang không ngừng biến hóa trong đó.

Sinh Tử Môn: Bất kỳ sinh mệnh chết rồi, hồn phách tựu sẽ quy về Sinh Tử Môn bên trong. Túc Mệnh Cổ bị hủy sau, phần này uy năng giảm xuống rất nhiều.

Quang Âm Trường Hà: Trụ đạo bí cảnh, Quang Âm Trường Hà xuyên qua bắt đầu cùng cuối cùng, chảy xuôi toàn thế giới mỗi một góc, không chỗ không ở.

Nghịch Lưu Hà: Luật đạo bí cảnh, nó là có thượng du và hạ du, nhưng nghĩ muốn gắng gượng từ hạ du đi ra thượng du, là căn bản không thể. Chỉ cần rơi vào dòng sông trong đó, không có thể sử dụng cửu chuyển trở xuống bất kỳ cổ trùng. Đối với hắn phát động bất kỳ thế tiến công, đều sẽ bị nghịch ngược lại.

Không Huyệt: Vũ đạo bí cảnh, lại xưng kẽ hở.

Hoàng Kim sa mạc

Bình Phàm vực sâu

Trầm Mê Tử Cảnh

Tế Ngữ Mật Lâm: Tín đạo bí cảnh.

Càn Khôn Tinh Bích: Tín đạo bí cảnh, Càn Khôn Tinh Bích thẳng tới thẳng hạ, sừng sững ở giữa hư không, giống như một mặt to lớn tấm gương, chiếu rọi thiên địa phát sinh tất cả, Thư Sơn cùng Nguyên Cảnh nguyên bản cũng ở trong đó.

Sinh Mệnh Lam Hải

Nhân Hải: Nhân tạo Nhân đạo bí cảnh, có thể sống lại Cổ Tiên, tuy rằng Tiên Cổ, Tiên Khiếu tích lũy đều sẽ biến mất, thế nhưng Cổ Tiên nhưng có thể bảo lưu tu vi cùng Tiên Khiếu bản thân. Nhân thiếu hụt Nhân Sơn sở dĩ nhưng không hoàn chỉnh, hao tổn sau không thể tự mình khôi phục.

Luyện Hải: Nhân tạo Luyện đạo bí cảnh, chất chứa phong phú Luyện đạo, Thủy đạo đạo ngân, nước biển “Luyện Thủy” là phi thường trân quý Luyện đạo tài nguyên, đối với luyện cổ có thể tạo được rất lớn tác dụng phụ trợ, còn có cùng với phối hợp sử dụng Tứ Hải Giai Chuẩn Luyện đạo sát chiêu.

✍Dị nhân giới thiệu

Thú bên trong có dị thú, người bên trong cũng có dị nhân, hiện biết dị nhân chủng tộc bên trong, Nhân Tổ Truyện, ghi lại thập đại dị nhân, đều là không phải Nhân Tổ đời sau, chỉ có thượng cổ niên đại Long Công sản xuất Long Nhân bộ tộc, ban đầu là do Nhân tộc lấy Long Nhân kéo dài tuổi thọ pháp (người người như rồng luyện cổ pháp) chuyển hóa mà đến hậu thiên dị nhân.

Thú Nhân: Trời sinh có Biến hóa đạo đạo ngân, là nửa người nửa thú dáng dấp, nắm giữ mãnh thú bộ phận thiên phú cùng sức mạnh. Thú Nhân lại xưng Thực Nhân tộc, chi nhánh đông đảo, ở thượng cổ thời đại thịnh vô cùng chuyển suy, trên lục địa bộ tộc cơ bản tuyệt diệt.

Người đá: Trời sinh có Thổ đạo đạo ngân cùng chút ít Kim đạo đạo ngân, toàn thân từ khoáng thạch tạo thành, không có giống cái, dựa vào phân liệt sinh sôi nảy nở, hộ tộc thần thú là Thái Cổ Thạch Long, đã từng thành lập Thạch Nhân vương đình nắm giữ quá cửu chuyển Túc Mệnh Cổ.

Tiểu nhân: Trời sinh có Mộc đạo đạo ngân, ra tự Thiên Địa bí cảnh Thị Tỉnh, thân thể chỉ có tay lớn như ngón tay, lưng sinh trong suốt cánh mỏng, tới nay hái mật hoa hoặc rút lấy cây cỏ chất lỏng là sinh, am hiểu đào tạo cỏ cây.

Giao Nhân: Trời sinh có Thủy đạo đạo ngân, thân người đuôi cá, có thể dưới đáy biển tự do hô hấp, nhân nơi cổ họng có một Âm đạo xương mềm, có thể hát ra cực kỳ ưu mỹ êm tai tiếng ca. Giao Nhân là năm vực hiện có thực lực mạnh nhất dị nhân chủng tộc, tộc nhân nhiều tập trung vào Đông Hải, thành lập Giao Nhân thánh đình hùng cứ một phương.

Mặc Nhân: Trời sinh có Trí đạo đạo ngân, xuất thân Thiên Địa bí cảnh Thư Sơn, da đen tóc bạc, học thức phong phú.

Người nấm: Trời sinh có Độc đạo đạo ngân, cơ bản giống như người, sọ não giống như chóp mũ nấm, tộc nhân nhiều tập trung tại Nam Cương.

Đản nhân: To bằng trẻ mới sinh, trong lồng ngực khảm một viên trứng tròn. Chết rồi còn để lại sinh mệnh tinh túy sẽ hình thành Đản Tinh Thạch.

Tuyết dân: Trời sinh có Băng Tuyết đạo đạo ngân, lại xưng người tuyết, da dẻ trắng như tuyết, hai tròng mắt băng lam, tóc thủy lam, nước mắt là quý hiếm cổ tài Lệ Băng, chết rồi thân thể máu thịt sẽ hóa là tượng băng.

Vũ dân: Trời sinh có Vân đạo đạo ngân, lưng sinh nhẹ nhàng hai cánh, ngóng trông tự do, tộc nhân căn cứ sẽ sản xuất Tự Do Cổ.

Mao dân: Trời sinh có Luyện đạo đạo ngân, toàn thân bao trùm trắng, tông hoặc màu đen lông dài, có luyện cổ thiên phú, Luyện đạo khởi nguyên từ Mao dân.

Long Nhân: Hậu thiên dị nhân. Trời sinh có Nô đạo đạo ngân, trán mọc sừng rồng, mắt hóa mắt rồng, mọc vảy rồng cùng đuôi rồng, là trời sinh vương giả chủng tộc, am hiểu nô dịch các sinh mệnh khác, đồng thời nội bộ mười phần đoàn kết.

✍Nhân vật chính giới thiệu:

Đại Ái Tiên Tôn / Luyện Thiên Ma Tôn

“Ngàn mài vạn đánh tâm đúc sắt, lo lắng hết lòng đúc một kiếm. Hiện tại kiếm chỉ điệp Vân nơi, luyện cổ luyện người còn luyện trời!”

Họ tên: Cổ Nguyệt Phương Nguyên

Xuất thân: Nam Cương · Thanh Mao Sơn · Cổ Nguyệt sơn trại

Tu vi: Cửu chuyển Cổ Tôn

Tôn hào: Đại Ái Tiên Tôn, Luyện Thiên Ma Tôn

Lưu phái: Toàn bộ lưu phái thông tu, Luyện đạo Đạo Chủ

Tư chất: Cửu ngũ chí tôn thân thể

Hồn phách: 60 triệu hoang hồn

Tiên Khiếu: Chí Tôn động thiên

Đặc thù: Hoàn chỉnh Thiên Ngoại Chi Ma (thiên ngoại chi hồn + thiên ngoại thân thể, siêu thoát Thiên ý ràng buộc)

Thế lực: Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh

Các tên gọi khác đã từng dùng: Toán Bất Tận, Võ Di Hải, Sở Doanh, Hắc Thành, Liễu Quán Nhất, Trí Đa Tinh Trần Đạo, Tinh Tượng tử, Sa Hoàng, Thường Sơn Âm, Hắc Thổ, Cổ Nguyệt Phương Chính

Giới thiệu tóm tắt: Vốn là học sinh Hoa Hạ trên Địa Cầu, gặp may đúng dịp xuyên qua đến phương thế giới này, thành ma đạo cự phách. Nhân luyện chế Xuân Thu Thiền kỳ cổ sát sinh quá nặng mà gặp phải chính phái liên hợp vây quét, bị ép tự bạo (Thiên ý bố cục), thông qua Xuân Thu Thiền trọng sinh về 500 năm trước. Sau khi sống lại lợi dụng trí nhớ kiếp trước cùng với bản thân tính toán, từng bước một bắt đầu cuộc sống mới của hắn. Hiện lấy Luyện đạo thành tựu cửu chuyển Cổ Tôn, chính thức thoát khỏi Thiên ý cùng Tôn giả quân cờ thân phận, thành bố cục thiên địa, nhảy thành người chơi cờ năm vực .

⚡Phân thân:

Hà Xuân Thu: Bát chuyển Trụ đạo Cổ Tiên, Phương Nguyên nguyên thân thể, chủ yếu phụ trách bảo vệ Xuân Thu Thiền, luyện cổ công việc cùng phụ trợ kiến thiết Chí Tôn động thiên.

Mộng Cầu Chân: Lục chuyển Mộng đạo Cổ Tiên, hoàn mỹ Thuần Mộng Cầu Chân Thể, nắm giữ 30 triệu nhân hồn gốc gác, ngũ vực lưỡng thiên người thứ nhất Mộng đạo Cổ Tiên.

Ngô Soái: Bát chuyển Nô đạo Cổ Tiên, dị tộc Long Nhân thân phận, mới Long Nhân chi tổ, tinh tu quân đoàn kiến nô dịch thuật, nắm giữ bát chuyển đỉnh cao sức chiến đấu.

Khí Hải lão tổ: Bát chuyển Khí đạo Cổ Tiên, Thiên Đình Khí Công Quả biến thành, Á Tiên Tôn sức chiến đấu, bị Phương Nguyên cố ý từ bỏ, tạo thành Nguyên Thủy sống lại kinh thiên khí bạo.

Chiến Bộ Độ: Bát chuyển Biến hóa đạo Cổ Tiên, Thú Tai động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, khống chế Tự Do Tàn Khuyết Biến sát chiêu, sử dụng sau tức là Á Tiên Tôn.

Lý Tiểu Bạch: Lục chuyển Tín đạo Cổ Tiên, Hoa Văn động thiên thổ dân, bị Phương Nguyên hồn xuyên, mượn Hoa Văn động thiên chuyển đầu Thiên Đình cử chỉ, mai phục Trung Châu bầu trời.

Bang chủ Cái bang: Ngũ chuyển Nhân đạo cổ sư, thân thể là ngũ chuyển Khất Cái Cổ biến thành, dựa vào Nhân Ý Cổ gắn bó tồn tại, ở Thần Đế Thành bích hoạ thế giới sáng lập Cái Bang.

⚡Lưu phái cảnh giới

Đạo Chủ: Luyện đạo

Chuẩn vô thượng đại tông sư: Trụ đạo, Nô đạo

Đại tông sư: Thâu đạo, Biến hóa đạo, Luật đạo, Khí đạo, Viêm đạo, Trí đạo, Thủy đạo, Thổ đạo, Độc đạo, Thiên Đạo

Tông sư: Huyết đạo, Lực đạo, Tinh đạo, Trận đạo, Ám đạo, Hồn đạo, Kiếm đạo, Nhân đạo, Mộc đạo, Thực đạo, Hư đạo, Vận đạo, Băng Tuyết đạo

Chuẩn tông sư: Phi hành

Đại sư: Mộng đạo, Vũ đạo, Kim đạo, Phong đạo, Vân đạo, Lôi đạo, Tín đạo, Quang đạo, Âm đạo

⚡Bản mệnh Tiên Cổ

Xuân Thu Thiền: Phương Nguyên Trụ Đạo phân thân bản mệnh cổ, bát chuyển cấp số, từ Hồng Liên Ma Tôn sáng chế, có thể mang theo kí chủ ý chí trở lại Quang Âm Trường Hà thượng lưu, để kí chủ không ngừng trọng sinh.

Mộng Điệp Cổ: Phương Nguyên Mộng đạo phân thân bản mệnh cổ, lục chuyển cấp số, có thể thăm dò mộng cảnh đón lấy diễn biến con đường, xu cát tị hung , để Cổ Tiên cấp tốc tìm tới phương pháp thích hợp.

⚡Nắm giữ Tiên Cổ

Thiên Đạo: Thiên Cơ (9), Thiên Võng (9), Thiên Sinh (8), Thiên Đố (8)

Nhân đạo: Chí Tôn Tiên Thai Cổ (Chí Tôn Tiên Thể)(9), Vạn Ngã (7), Kiên Trì (7), Tặc Nhân (6)

Luyện đạo: Thăng Luyện (9), Thủy Luyện (8)

Mộc đạo: Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên (9), Sâm Lâm (7), Thành Trúc (7), Mộc Nha (6)

Trí đạo: Trí Tuệ (8), Thái Độ (8), Đại Kinh (8), Ái Ý (7), Tự Ái (7), Trí Chướng (7), Giải Mê (6), Kim Cương Niệm (6)

Mộng đạo: Như Mộng Lệnh (8), Tố Mộng (7), Mộng Giáp (7), Mộng Điệp (6)

Trụ đạo: Xuân Thu Thiền (8), Hối(8), Xuân(8), Hạ(8), Tự Thủy Lưu Niên(8), Niên(8), Dĩ Hậu(8), Nhất Sát(8), Na Thời(8), Giang Sơn Như Cố(8), Nhân Như Cố(8), Thu(7), Đông(7), Nhật(7), Thời Ẩn(7), Thời Châm(7), Tảo Thu(7), Trung Thu(7), Vãn Thu(7), Nhật Tử(7), Nguyệt Tử(7), Nhất Tuần(6), Tạc Nhật(6), Luy Niên(6), Trụ Miêu(6), Nguyệt ( chưa rõ chuyển số)

Khí đạo: Lực Khí (6)

Thâu đạo: Thâu Sinh (8), Đạo Tặc (8), Thâu Tập (chưa rõ)

Biến hóa đạo: Biến Thông (8), Biến Dị (8), Ngạnh Can (8), Biến Hình (7), Long Tức(7), Long Lân(7), Bặc Quái Quy Bối(7)

Luật đạo: Giới(8), Gia(8), Trấn(8), Tỏa(8), Hạn(8), Khứ (8), Đại(7), Nhất(7), Tam(7), Thất Quan (7), Chính Thường(chưa rõ)

Vận đạo: Cẩu Thỉ Vận(8), Khí Vận(8), Sát Vận(8), Liên Vận(8), Thời Vận(8), Vận Trù (8), Chiêu Tai (cho bên ngoài mượn) (7)

Lực đạo: Năng Lực(8), Định Lực (8), Long Lực (7), Ngã Lực, Bạt Sơn, Vãn Lan (6)

Hồn đạo: Hồn Thú Lệnh(8), Hoán Hồn(7), Sưu Hồn(7), Nhiếp Hồn(7), Tịnh Hồn (6)

Kiếm đạo: Tuệ Kiếm (8), Phi Kiếm(7), Lãng Kiếm(7), Kiếm Độn(7), Kiếm Mi (7)

Nô đạo: Nghĩ Huyệt (8), Nô Thú(6), Bạch Diện Nghĩ Hậu (6)

Thủy Đạo: Đại Lãng(8)

Âm đạo: Linh Âm (8)

Lôi đạo: Lôi Điện (8)

Vũ đạo: Định Tiên Du(7), Trấn Vũ(7), Hành Không(7), Định Không (7)

Tín đạo: Tín Phong(7), Danh Cương(7), Thi Bích (7), Đạo Khả Đạo(6),Đề Cương (chưa rõ)

Thổ đạo: Địa Mạch (8), Lãnh Thổ (7) Hoàng Sa (6)

Thực đạo: Nấu, Đại Cật (7), Cật Hương (6)

Trận đạo: Trận Kỳ(8), Trận Linh (8), Trận Bàn (7)

Đao đạo: Nhận, Đao Sí (7)

Huyết đạo: Huyết Bản (8), Huyết Mạch(7), Huyết Khí (7), Huyết Lô(6), Huyết Tích(6), Huyết Thệ (6)

Độc đạo: Phụ Nhân Tâm (6)

Kim đạo: Thiết Bích (6)

Viêm đạo: Xích Đồng Hỏa Nghĩ (6)

⚡Tiên Cổ Ốc

Tứ Nguyên Phương Hối Huyết Luyện Trì: Cửu chuyển Luyện đạo Tiên Cổ Ốc, Phương Nguyên dung hợp Hối Trì, Luyện Lô, Trường Mao Luyện đạo đại trận các Luyện đạo Tiên Cổ Ốc, tiên trận góp lại tác phẩm, cổ kim đệ nhất Luyện đạo Tiên Cổ Ốc. Ngoại hình là hình vuông bể nước, ao nước đỏ tươi như máu, giữa ao có một màu đỏ loét tiểu đình. Lấy cửu chuyển Thăng Luyện Cổ, bát chuyển Thủy Luyện Cổ, bát chuyển Hối Cổ cùng bát chuyển Huyết Bản Cổ là bốn nguyên hạt nhân, dựa vào Niên Hoa phân trì, Luyện Hải mô hình cùng với Tảo Thu, Trung Thu cùng Vãn Thu các Tiên Cổ, ngoại trừ có thể rất lớn tăng cao luyện cổ tỷ lệ thành công vẫn có thể hạ thấp luyện cổ phí tổn. Bất quá toà này Tiên Cổ Ốc trước mắt chỉ có thể tích trữ ở Chí Tôn Tiên Khiếu, bằng không sẽ bởi vì đạo ngân bài xích nhau mà tự phát tan vỡ.

Chử Vận Oa: Bát chuyển Vận đạo Tiên Cổ Ốc, hoàng kim nồi lớn, nồi ở ngoài có tám cái điêu khắc rồng, rồng đuôi hình thành tám trảo cái giá. Lấy bát chuyển Vận đạo Tiên Cổ Cẩu Thỉ Vận, Khí Vận, Sát Vận, Liên Vận cùng Thời Vận làm trụ cột, dựa vào thất chuyển Thực đạo Tiên Cổ Nấu cùng lục chuyển Kim đạo Tiên Cổ Thiết Bích, có thể đem trong nồi chứa đầy bất kỳ khí vận nấu hóa, bốc lên ra mình muốn hoàn toàn mới khí vận, là Cự Dương Kỷ Vận chân truyền bên trong đỉnh cao kiệt tác. Nhưng không thể vận chuyển Cổ Tiên tác chiến.

Tặc Sào: Bát chuyển Thâu đạo Tiên Cổ Ốc, dáng dấp hình thù kỳ quái, là Đạo Thiên Ma Tôn một tay đặt ra, sát chiêu Thâu đạo, có thể lấy một phần Thâu đạo tiên tài mà dẫn tử, đem tiên tài bên trong Thâu đạo đạo ngân nháy mắt tiêu hao, sau đó đem ngoại giới đạo ngân trộm lấy ra. Trộm lấy ra đạo ngân, sẽ bám vào ở đây một phần Thâu đạo tiên tài bên trên, hình thành đối ứng đạo ngân tiên tài.

Can Mệnh Phân Điện: Bát chuyển Biến hóa đạo Tiên Cổ Ốc, là Chí Tôn Tiên Khiếu đầu mối Tinh La Thành bên trong một toà phân điện, từ Can Mệnh đại trận thay đổi mà đến, lấy bát chuyển Ngạnh Can Cổ làm trụ cột, thông qua để Cổ Tiên gan trở nên cứng rắn, để tiến vào bên trong Cổ Tiên lúc đi ra mãi mãi cũng là tinh thần sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi!

⚡Tiên đạo sát chiêu

Hợp lại sát chiêu:

▲Công phạt sát chiêu:

Kiếm đạo & Nhân đạo: Kiếm khách

Kiếm đạo & Trí đạo: Vạn Niệm Kiếm Bộc

Kiếm đạo & đao đạo: Kiếm Vũ Đao Sí

Biến hóa đạo & Luyện đạo: Hóa Luyện Điệp

Huyết đạo & Trí đạo: Thống Tâm Khấp Huyết

Thâu đạo & Hồn đạo: Đại Đạo Quỷ Thủ

Lực đạo & Nô đạo: Vạn Ngã Đại Thủ Ấn

Hồn đạo & không biết: Bỉ Lai Long Xà Trần Vụ Bạo Phách Phong

Biến hóa đạo & Lực đạo & Nô đạo: Vạn Giao

Luyện đạo & Lôi đạo & Khí đạo: Lôi Vận Ti Lưu

Trụ đạo & Luật đạo & Phong đạo: Thập Lý Trụ Tật Phong

Biến hóa đạo & Hồn đạo & Kiếm đạo: Vạn Kiếm Quỷ Giao, Vạn Nhất Quỷ Giao Kiếm

Biến hóa đạo & Nô đạo & Hồn đạo & Kiếm đạo: Thiệt Kiếm Long Hồn

Mộc đạo & Độc đạo & Ám đạo & Viêm đạo: Hủ Độc Âm Tẫn

Độc đạo & Nô đạo & Luyện đạo & Mộc đạo & Thực đạo & Thiên Đạo: Di Độc Kiến Họa

Kim đạo & Mộc đạo & Thủy đạo & Viêm đạo & Thổ đạo & Phong đạo & Lôi đạo: Thất Sát Hồng Quang

Luật đạo & Trí đạo & Trụ đạo & Mộng đạo & Thủy đạo & Hồn đạo & Âm đạo: Thử Khứ Kinh Niên Mộng Lãng Đãng Hồn Âm

▲Phòng ngự sát chiêu:

Hồn đạo & Thâu đạo: Diêm Đế

Thiên Đạo & Hồn đạo: Thiên Quỷ Nặc Hình

▲Di động sát chiêu:

Vũ đạo & không biết: Thiên Địa Du

Phong đạo & Viêm đạo & Quang đạo & Lôi đạo: Phong Hỏa Quang Điện Luân

Trị liệu sát chiêu: Trụ đạo & không biết: Nhân Như Cố

▲Kinh doanh sát chiêu: Trụ đạo & Thổ đạo & Thủy đạo & Luật đạo & Hồn đạo các loại: Giang Sơn Như Cố

Cửu chuyển sát chiêu:

▲Thảo phạt sát chiêu:

Luyện đạo: Tàn Luyện

Biến hóa đạo: Tự Do Tàn Khuyết Biến, Bôn Lôi Hoàng Điểu Biến, Hốt Luân Lam Báo Biến, Nội Tức Lục Ngư Biến

▲Phòng ngự sát chiêu:

Thâu đạo: Quỷ Bất Giác

Thiên Đạo: Thiên Cơ Lẫn Lộn, Thiên Võng Khôi Khôi

▲Phụ trợ:

Luyện đạo: Luyện Kỷ, yêu khuyên lơn

Thiên Đạo: Trộm Thiên Cơ, Thạch Động Thiên Cơ, Thiên Tiêu Ý Tán, Thiên Cương Địa Thường, Thiên Địa Vô Tình

⚡Bát chuyển

▲Thảo phạt

Luyện đạo: Luyện Trận Vũ

Thiên Đạo: Thiên Đố Anh Tài

Vận đạo: Vận Vãng Lai Động

Mộng đạo: Mộng Lý Khinh Yên

Viêm đạo: Nhân Gian Yên Hỏa

Cấm đạo: Ngũ Cấm Huyền Quang Khí

Hồn đạo: Đãng Hồn Lạc Phách Ấn, Hồn Hà

Kiếm đạo: Ngũ Chỉ Quyền Tâm Kiếm, Kim Ti Kiếm

Đồ đằng: Vân Quang Hồ Điệp, Côn Bằng loại mấy trăm loại bất đồng đồ đằng

Trụ đạo: Quang Âm Phi Nhận, Xuân Tiễn, Hạ Phiến, năm xưa bất lợi, Niên Thú đưa tới

Biến hóa đạo: Thái Cổ Kiếm Long Biến, Thái Cổ Phỉ Hầu Biến, Thái Cổ Niên Thú Biến, Khí Cương Trư biến hóa, Nhất Khí Hạc biến hóa, Lạc Tinh Bổng Tử Biến

▲Phòng ngự

Trụ đạo: Đông Cừu

Huyết đạo: Huyết Nhiễm Chinh Bào

Luật đạo: Nghịch Lưu Hộ Thân Ấn, Trấn Định Tự Nhiên

▲Điều tra

Vận đạo: Khí vận giao cảm

Trụ đạo: Thu Hào, Tam Tức Hậu Hiện

▲Di động

Không biết: Sinh Lộ

Huyết đạo: Huyết Phiêu Lưu

▲Trị liệu

Huyết đạo: Huyết Dũ Hồ, Xá Mệnh Huyết Ấn

▲Phụ trợ

Thực đạo: Thôn Thực Thiên Địa

Vận đạo: Bày mưu nghĩ kế

Nhân đạo: Nhân Phục Hoạt Hải

Luyện đạo: Lùi một bước trời cao biển rộng

Biến hóa đạo: Vạn Vật Đại Đồng Biến, Gặp Mặt Đã Từng Quen Biết

Mộng đạo: Tam Thế Mộng Độ Hữu Duyên Nhân, Mộng Trung Chi Mộng

Thiên Đạo: Thiên Nhân Cảm Ứng, Thiên Công Nhân Đại, Tự Tại Thiên Ngân

Trụ đạo: Xuân Thu Tất Thành, Súc Thời, Hậu Hoạn Vô Cùng, Niên Phú Lực Cường, Bách Niên Hảo Hợp

Nô đạo: Kiến niệm

Chiến trường Nô đạo: Vạn Quân Nghĩ Huyệt

▲Kinh doanh

Nhân đạo: Hiền tài vào cuộc

Thổ đạo: Nhất Phương Nhạc Thổ

Trụ đạo: Xuân Canh, Hạ Vân, Thu Thu, Đông Tàng, Phong Niên, Độ Nhật Như Niên, độ Nguyệt Như Niên, Độ Niên Như Nhật, Độ Niên Như Nguyệt

⚡Thất chuyển

Thảo phạt

Nhân đạo: Vạn Ngã

Mộc đạo: Nhân Quả Thần Thụ

Mộng đạo: Dẫn Hồn Nhập Mộng

Tinh đạo: Lãnh Tụ Quần Tinh

Đồ đằng: Lôi Ngư, Vũ Ưng, Lôi Vũ Ngư Ưng

Kiếm đạo: Kiếm Ngân Tác Mệnh, Kiếm Lãng Tam Điệp, vô hình phi kiếm, mây xanh phi kiếm, đuổi tới cùng phi kiếm

Trí đạo: Đốt Niệm Phi Thạch, Nhất Niệm Hoa Khai, Nhất Niệm Hóa Vạn Thiên, Loạn Phương Hỗn Hướng sương mù, Trí Thủ, Tử Niệm Động Tất · Linh Động Tinh Mang, Ý Giải Phân Trình

Phòng ngự

Hồn đạo: Quỷ Quan Y (Quỷ Tướng y phục)

Di động Vận đạo: Tùy Ý Tường Vân

Phụ trợ

Thực đạo: Cật Lực

Mộc đạo: Tính trước kỹ càng

Mộng đạo: Thuần Mộng Cầu Chân Biến, Mộng Trung Hoán Hồn

Hồn đạo: Hồn xuyên, phân hồn, đổi hồn

Trí đạo: Khiết Thân Tự Hảo, Tập Tư Quảng Ích, Trí Bình Họa

Lục chuyển

Thảo phạt Độc đạo: Độc Khí Thổ Nạp

Phụ trợ

Mộng đạo: Giải mộng, Tạo Mộng, Điệp Thám Thiên Cơ

⚡Thiên Địa bí cảnh

Hoàn chỉnh: Đãng Hồn Sơn, Lạc Phách Cốc, Nghịch Lưu Hà, Thị Tỉnh, Nhân Hải, Luyện Hải

Bộ phận: Càn Khôn Tinh Bích

Mô hình: Phi Nghị Phong, Phiêu Du Luyện Sào

⚡Nhân Tổ cùng mười con

Nhân Tổ là người thứ nhất nhân loại, nghe đồn là biển sâu ngọc thạch hoá hình mà thành.

Nhân Tổ có mười con trai gái, hiện đã biết trưởng tử Thái Nhật Dương Mãng, con gái thứ hai Cổ Nguyệt Âm Hoang, con trai thứ ba Bắc Minh Băng Phách, con gái thứ tư Sâm Hải Luân Hồi, con trai thứ năm Viêm Hoàng Lôi Trạch, con gái thứ sáu Vạn Kim Diệu Hoa, con trai thứ bày Đại Lực Chân Võ, con gái thứ tám Tiêu Dao Trí Tâm.

⚡Cửu chuyển Cổ Tôn

❶Nguyên Thủy Tiên Tôn: Viễn cổ Tôn giả, xuất thân Trung Châu, lệ thuộc chính đạo trận doanh. Khí đạo, Nô đạo người khai sáng, chủ tu Khí đạo, phụ tu Nô đạo, lấy khí đạo thành tôn. Thiên Đình đời đầu Tiên Vương, Tinh Túc Tiên Tôn chi sư, cũng là môn phái chế độ người khai sáng. Mười đại Tôn giả bên trong thọ mệnh dài nhất, thọ 25,000 tuổi mà kết thúc. Hiểu rõ bộ tộc chế độ tai hại, vì khai sáng môn phái chế độ, lấy mình làm gương. Từng nói “Người chính là vạn vật chi linh, cổ là thiên địa chân tinh” .

❷Tinh Túc Tiên Tôn · Tinh Túc: Viễn cổ Tôn giả, xuất thân Trung Châu, lệ thuộc chính đạo trận doanh. Trí đạo, Tinh đạo người khai sáng, chủ tu Trí đạo, phụ tu Tinh đạo, lấy Trí đạo thành tôn. Mười đại Tôn giả bên trong nhất là trí tuệ, cũng là hiếm thấy nữ tính. Thiên Đình đời thứ hai Tiên Vương, chấp chưởng cửu chuyển Tiên Cổ Trí Tuệ, Túc Mệnh, một tay chế tạo cửu chuyển Tiên Cổ Ốc Giám Thiên Tháp cùng Tinh Túc Kỳ Bàn, thành công tính toán đời sau thượng cổ ba đại Ma Tôn. Vì Thiên Đình tương lai mà làm ra tự mình hi sinh, cùng Thiên ý triệt để đồng hóa, thọ 19,000 tuổi. Túc Mệnh Cổ bị hủy sau, ở Phong Ma Quật tầng thứ tám Thanh Liên đại thế giới trọng sinh, thành dẫn đầu vị sống lại Tôn giả, sau lại lợi dụng Nguyên Cảnh bổ túc cảnh giới, lại lên Trí đạo Đạo Chủ.

❸Vô Cực Ma Tôn: Thượng cổ Tôn giả, xuất thân Bắc Nguyên, lệ thuộc ma đạo trận doanh, thượng cổ ba đại Ma Tôn một trong. Luật đạo người khai sáng, chuyên tu Luật đạo, lấy Luật đạo thành tôn, người hộ đạo là Khí Tuyệt Ma Tiên. Thọ sáu ngàn tuổi dư, tài tình kinh diễm, đối với sinh tử huyền bí có sâu đậm nghiên cứu, là tương lai sinh tử Tiên Khiếu lý luận người xây nền móng. Là thôi diễn Thiên Đạo mà một tay chế tạo Phong Ma Quật, sau đánh vào Thiên Đình, bức được Tinh Túc ý chí cùng với đánh cờ, mượn Tinh Túc tay thôi diễn Thiên Đạo. Lấy Phong Ma Quật diễn hóa Tự Tại Thiên Ngân, cũng là đời sau Hồng Liên kế hoạch cung cấp giúp đỡ rất lớn. Ở Phong Ma Quật tầng thứ chín sau khi sống lại, thành tựu không hoàn mỹ vĩnh sinh, nhưng là tiến thêm một bước, thử nghiệm nuốt hút Hỗn Độn khí thời gian thất bại mà chết.

❹Cuồng Man Ma Tôn: Thượng cổ Tôn giả, xuất thân Bắc Nguyên, lệ thuộc ma đạo trận doanh, thượng cổ ba đại Ma Tôn một trong. Lực đạo, Biến hóa đạo người khai sáng, chủ tu Biến hóa đạo, phụ tu Lực đạo, lấy Biến hóa đạo thành tôn. Mười đại Tôn giả bên trong nhất là cương mãnh, có vô số biến hóa. Từng tấn công lên Thiên Đình, làm hỏng Tú Lâu cũng lưu lại gánh chịu Tự Do Tàn Khuyết Biến ba khối da máu. Truyền thuyết ở Bắc Nguyên băng tuyệt chiến trường lực chiến cường địch, đem Bắc Địa đánh thành hư vô, sau đó lại hóa thân Băng Hoàng đem băng tuyệt chiến trường một lần nữa đóng băng. Thọ sáu ngàn tuổi dư, chết rồi mưu tính Thú Nhân hậu chiêu, đem chính mình Tiên Khiếu loại ở Tham Thực Thái Ma Oa trong cơ thể, là là Vạn Thú Hỗn Thải Thiên.

❺Hồng Liên Ma Tôn · Hồng Đình: Thượng cổ Tôn giả, xuất thân Trung Châu, lệ thuộc ma đạo trận doanh, thượng cổ ba đại Ma Tôn một trong. Chuyên tu Trụ đạo, lấy Trụ đạo thành tôn, người hộ đạo là Long Công. Mười đại Tôn giả bên trong thần bí nhất, thọ mệnh ngắn nhất Tôn giả, thọ ba ngàn tuổi thì chết, nhưng trên thực tế nhân nhiều lần sử dụng Xuân Thu Thiền sống lại duyên cớ, sinh mệnh tích lũy hơn xa ba ngàn tuổi. Thiên Sinh Hồng Liên dị tượng, bị Long Công thu làm đệ tử, làm là tương lai Tiên Tôn bồi dưỡng. Thành tôn sau nhưng phản lại Thiên Đình, bằng Ái Tình Cổ cùng Xuân Thu Thiền làm hỏng Túc Mệnh Cổ, ở Quang Âm Trường Hà bên trong lưu lại bảy đạo Hồng Liên chân truyền, tuyển chọn tương lai đem sẽ xuất hiện Phương Nguyên, bố cục trăm vạn năm, cuối cùng rồi sẽ Túc Mệnh Cổ phá hủy cũng lẫn lộn vận phân phát cho thiên hạ vạn dân.

❻Nguyên Liên Tiên Tôn: Trung cổ Tôn giả, xuất thân Trung Châu, lệ thuộc chính đạo trận doanh. Mộc đạo, Họa đạo người khai sáng, chủ tu Mộc đạo, phụ tu Họa đạo, lấy Mộc đạo thành tôn. Thiên Đình ba đời Tiên Vương, đời đầu Nghịch Lưu Hà chủ, Thiên Liên Phái tổ sư, mười đại Tôn giả bên trong am hiểu nhất trị liệu cùng hồi phục, thọ 12,000 tuổi dư. Sáng chế ra ngày Nguyên Bảo sen, tuy chỉ là tam chuyển cổ nhưng lại có thể lui về phía sau lên cấp, Tiên Cổ ngày Nguyên Bảo Liên Hoàng càng là đứng hàng thập đại Tiên Cổ người thứ sáu, cùng Xuân Thu Thiền giá trị ngang tài ngang sức. Chết rồi bố cục chế tạo ra Thần Đế Thành này một Nhân đạo Thánh địa.

⑦Đạo Thiên Ma Tôn · Bản Kiệt Tôn: Trung cổ Tôn giả, xuất thân Tây Mạc, lệ thuộc ma đạo trận doanh. Thâu đạo người khai sáng, chủ tu Thâu đạo, phụ tu Vũ đạo, lấy Vũ đạo thành tôn, người hộ đạo là Sa Kiêu. Mười đại Tôn giả bên trong nhất là giàu có có, mặc dù là Ma Tôn, nhưng bản chất thiện lương. Thọ bảy ngàn tuổi dư, là Thiên Ngoại Chi Ma, linh hồn đến từ Tinh Tế Cơ Giáp thế giới, nguyên là cơ giáp nhà thiết kế. Một lòng nghĩ tức là trở về quê hương, tất cả tu hành, lấy trộm tài nguyên đều cần ở chỗ này nơi, từng lập xuống quy củ: Trộm cũng có đạo, vạn sự lưu lại một đường, không bao giờ làm tuyệt. Đạo Thiên ngụy tạo vô số hàng nhái phiến đá, lừa gạt rất nhiều người bị mắc lừa, cũng để Càn Khôn Tinh Bích tái hiện thành là không thể thứ sáu chuyển thời gian lấy Gặp Mặt Đã Từng Quen Biết hại chết hai vị bát chuyển Cổ Tiên tính mệnh, thất chuyển thời gian đánh cắp Thiên Nguyên Bảo Hoàng Liên mà thành tựu Đạo Thiên tên. Sau cùng Trường Mao Lão Tổ hợp tác, tốn thời gian 21 năm đem Độn Không Cổ luyện thành, đáng tiếc cuối cùng vẫn không có pháp tiến nhập Không Môn. Đời sau Cự Dương Tiên Tôn xích là “Hầu như hủy diệt năm vực người” .

❽Cự Dương Tiên Tôn: Trung cổ Tôn giả, xuất thân Bắc Nguyên, lệ thuộc chính đạo trận doanh. Vận đạo, Âm Dương đạo người khai sáng, lấy Vận đạo thành tôn. Mười đại Tôn giả bên trong huyết mạch hậu duệ nhiều nhất, nắm giữ “Gia thiên hạ” dã vọng. Cả đời phúc duyên không ngừng, vận may liên tục, thành là ma đạo Cổ Tiên sau lưu luyến khóm hoa, không người có thể chế, tựu liền lúc đó Linh Duyên Trai tiên tử cũng bị nạp làm thê thiếp, cũng bởi vậy thành là linh nguyên trai họ khác thái thượng trưởng lão mà chuyển là chính đạo. lưu lại huyết mạch hậu duệ trải rộng năm đại vực, nhưng đại thể tập trung ở Bắc Nguyên cũng bị gọi chung là Hoàng Kim gia tộc. Cự Dương thọ tám ngàn tuổi dư, sáng tạo Trường Sinh Thiên, chết rồi hóa là tiên cương tọa trấn ở Trấn Vận Thiên Cung. phân thân Huyết Hải lão tổ khai sáng Huyết đạo, ý đồ mượn thiên hạ người lực lượng đem Huyết đạo phát triển, hoàn thiện, nhưng cũng bị Thiên Đình phá hoại. Ở Phong Ma Quật tầng thứ chín lại lên Vận đạo Đạo Chủ, dựa vào Huyết đạo thủ đoạn trọng sinh, kiêm tu Vận đạo cùng Huyết đạo, kế hoạch lấy Huyết đạo là chính, Vận đạo là kỳ.

❾U Hồn Ma Tôn · Minh U: Cận cổ Tôn giả, xuất thân Nam Cương, lệ thuộc ma đạo trận doanh. Hồn đạo người khai sáng, chủ tu Hồn đạo, phụ tu Thực đạo, lấy Hồn đạo thành tôn. Mười đại Tôn giả bên trong sát tính nặng nhất, tàn sát thiên hạ, không có gì không thể giết. Chết rồi hồn quy Sinh Tử Môn, ẩn núp trù tính mười vạn năm, lấy nuốt hồn thuật thành tựu toàn bộ lưu phái đại tông sư cảnh giới cũng sáng lập Ảnh Tông, thông qua Chí Tôn Tiên Thai Cổ sống lại sau, thẩm thấu Thiên Đình cũng đem đại thời đại theo sau, dùng Thiên ý không thể không lấy Phương Nguyên làm quân cờ bố cục lệnh lại về 500 năm trước. Phương Nguyên lấy Xuân Thu Thiền sau khi sống lại, ở ngày nghĩa núi cuộc chiến đoạt được Chí Tôn Tiên Thai Cổ thành tựu hoàn chỉnh Thiên Ngoại Chi Ma, thực tế là U Hồn cố ý gây ra, sau đó lại cố ý bị Thiên Đình tù binh. Túc Mệnh đại chiến sau U Hồn thoát vây, ở Phương Nguyên truy sát chiến bên trong bị Nhạc Thổ, Nguyên Liên thiết kế mà tự bạo. Nhưng nhân bản thể từ đầu tới cuối đều nằm ở Sinh Tử Môn sau Trầm Mê Tử Cảnh, thông qua cải tạo là hồn thú thân, lại lên Hồn đạo Đạo Chủ. Nhân thành tôn trước nóng lòng khai sáng Sát đạo, đem Hắc Thiên thiên linh nuốt, dẫn đến thần trí không rõ, ở Phong Ma Quật tranh thời gian bị Tinh Túc lợi dụng nên điểm cùng Thái Nhật Dương Mãng liên thủ ngắn ngủi khống chế, ra tay đối phó Cự Dương cùng Phương Nguyên. Giải thoát khống chế sau đi vào trấn áp thế giới thai vách tường lỗ thủng, hiện ra ở thái cổ lưỡng thiên tứ du.

❿Nhạc Thổ Tiên Tôn · Nhạc Thổ: Cận cổ Tôn giả, xuất thân Nam Cương, lệ thuộc chính đạo trận doanh. Chuyên tu Thổ đạo, phụ tu Thiên Đạo, lấy Thổ đạo thành tôn. Mười đại Tôn giả bên trong nhất là nhân hậu, cùng người không cạnh tranh, ham muốn hòa bình, một tay đem U Hồn Ma Tôn mang cho thiên hạ thương tổn vuốt lên, lập lại trật tự. Nhân tộc cùng người nấm con lai, thanh niên thời kì biệt danh Thanh Thú. Am hiểu chiến trường sát chiêu, thông hiểu Luân Hồi chân ý, giỏi nhất thuận theo ngày mệnh. Đối với Nhân tộc cùng dị nhân đối xử bình đẳng, ở năm vực lưu lại Nhạc Thổ, trong đó dị người cùng Nhân tộc hoà thuận sinh tồn. Sau cùng Phương Nguyên kết minh, ở Phong Ma Quật tầng thứ tám trọng sinh, bỏ qua Thổ đạo Tôn giả tu vi mà chuyển tu Thiên Đạo, bị Tinh Túc phá hoại chỉ đạt đến bát chuyển Á Tiên Tôn sức chiến đấu, cuối cùng nhân Phương Nguyên ám hại mà xung kích cửu chuyển thất bại, cũng vì đó đánh lén giết chết.

✌Đại Ái Tiên Tôn / Luyện Thiên Ma Tôn · Cổ Nguyệt Phương Nguyên.

♈Đại Mộng Tiên Tôn: Hiện đại Tôn giả, lệ thuộc chính đạo trận doanh. Tương lai Mộng đạo người khai sáng, chủ tu Mộng đạo, lấy Mộng đạo thành tôn. Là sắp đản sinh nữ tính Tiên Tôn, bị một lời tiên tiên đoán đem giải quyết liên quan với Độn Không Cổ vấn đề khó. Phượng Kim Hoàng nguyên là đại mộng chi chủng, bị Thiên Đình Long Công thu làm đệ tử, người hộ đạo là Phượng Cửu Ca, nhưng Túc Mệnh Cổ vừa hủy, Đại Mộng Tiên Tôn ứng cử viên cũng thay đổi đến không lại đã định trước.

Nói chung giới thiệu hơi dài nhưng tóm lại Truyện Cổ Chân Nhân là bộ đáng đọc cho ai thích main không thánh mẫu.

Mới nhất
4 năm trước
Ái Mộ
vote
1
Người tặng
5,000
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Xiaolin đã tặng 5,000 bạc
  4 năm trước
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Xiaolin Đã donate: 5,000
  Đang có 1 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

  phamcaothiendat2@gmail.com
    

  Chào