Chỉ có 2 chữ “truyện tiên hiệp hay” nói về Chấp Chưởng Thiên Kiếp:
Thiên kiếp về ta quản, không muốn chết chớ chọc ta!

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.