Bạn đang đọc tác phẩm Truyện Bế quan mười ngàn năm ta vô địch rồi full thuộc thể loại huyền ảo full . Truyện nói về huyền huyễn thế giới quá nguy hiểm, yêu ma phi lô, thân là thế lực xếp hạng thứ ba Thái Thanh tông đệ tử chân truyền, Lâm Hiểu không chỉ có không kiêu căng, còn biết điều dị thường.

Hệ thống: “Ngài nằm ở linh mạch phụ cận, có thể chứa đựng tu vi.”

“Trong đó, lãi hàng tháng 0. 02%, lãi hàng năm 0. 5%!”

Liền, Lâm Hiểu bắt đầu rồi cẩu mệnh cuộc đời.

“1000 năm tu vi, 9000 năm, lợi tức: 450000 năm, ngạch trống: 451000 năm.”

“1000 năm tu vi, 8000 năm, lợi tức: 400000 năm, ngạch trống: 401000 năm.”

“1000 năm tu vi, 7000 năm, lợi tức: 350000 năm, ngạch trống: 351000 năm.”

. . .

Đảo mắt vạn năm vội vã mà qua, Lâm Hiểu xuất quan!

Một ngày này, sườn núi nhỏ trên hỗn độn khí phân tán, Hỗn Độn lôi đình bay lượn!

Một ngày này, Thái Thanh tông nghênh đón bọn họ lão tổ.

Một ngày này, vạn giới chấn động, Lâm thiên đế bắt đầu lấy vô địch tư cách quét ngang chư thiên vạn giới không có địch thủ! ! !

Cảnh giới trong truyện Bế Quan Mười Ngàn Năm Ta Vô Địch Rồi:
(1) Luyện Thể, (2) Khí Toàn, (3) Đạo Cơ, (4) Kim Thân, (5) Khí Hải, (6) Trạch Đạo, (7) Khai Khiếu, (8) Khổ Hải, (9) Đạo Quả, (10) Thần Tàng, (11) Bỉ Ngạn, (12) Cầu Chân, (13) Hợp Nhất, (14) Cửu Kiếp, (15) Tiên Đài

Tags: Bế Quan Mười Ngàn Năm Ta Vô Địch Rồi truyencv, Bế Quan Mười Ngàn Năm Ta Vô Địch Rồi tangthuvien

Mới nhất
4 năm trước
Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.