Truyện Bất Hủ Phàm Nhân là bộ cực hay trong list bộ của tác giả ta là lão ngũ. Đây chắc chắn siêu phẩm bạn không thể bỏ qua của lão.

Giới thiệu Bất Hủ Phàm Nhân:
Ta, chỉ có phàm căn, một kẻ phàm nhân! Ta, gọi Mạc Vô Kỵ! Ta, muốn Bất Hủ!

Cấp bậc trong truyện Bất Hủ Phàm Nhân
+ HẠ GIỚI: 9 phẩm (MVK 12phẩm)
– Nhân:
Thoát mạch: 1 phẩm ———> 9 phẩm
Trúc linh: 1 phẩm ———> 9 phẩm
Hoá phàm: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Địa:
Nguyên đan: 1 phẩm ———> 9 phẩm
Chân hồ: 1 phẩm ———> 9 phẩm
Hư thần: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Thiên:
Chân thần: 1 phẩm ———> 9 phẩm
Nhân tiên : 1 phẩm ———> 9 phẩm
Địa tiên: 1 phẩm ———> 9 phẩm
+ TIÊN GIỚI: (sơ – trung – hậu – viên mãn)
– Thiên Tiên: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Kim Tiên: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Huyền Tiên: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Đại Ất Tiên: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Đại Chí Tiên: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Đại La Tiên: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Tiên Vương: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Tiên Tôn: sơ – trung – hậu – viên mãn
– Tiên Đế: sơ – trung – hậu – viên mãn
+ THẦN VỰC: 9 phẩm (MVK 12 phẩm)
– Dục Thần: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Thiên Thần: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Thần Quân: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Thế Giới Thần: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Thần Vương: 1 phẩm ———> 9 phẩm
– Hợp Thần: 1 phẩm ———> 9 phẩm
+ VŨ TRỤ:
– Chuẩn Thánh: 9 phẩm (MVK 12 phẩm)
– Thánh Nhân
– Tạo Hoá Thánh Nhân

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.