Truyện hệ thống hay: Bắt Đầu Ta Làm Nữ Đế Khiếp Sợ.

Nội dung chính sơ lược:
Ninh Thiên đi tới Thiên Huyền thế giới, mở mắt dĩ nhiên là nữ tử khuê phòng ?

Chờ 1 chút , đây là cái gì tình huống ?

Thân là phế phẩm hắn, tuyệt mỹ cùng cực Nữ Đế càng phải ở đêm nay cùng hắn kết hôn ?

! Khiếp sợ! Hệ thống kích hoạt! Khiếp sợ người khác liền có thể thu được khen thưởng!?

Bắt đầu khiếp sợ Nữ Đế, bước ra nhân sinh đại sự bước thứ nhất, hoàn thành cả thế gian khiếp sợ!…

Ninh Thiên nhìn về phía vô số thiên kiêu Thánh Tử: “Không phải chứ … Ta liền tùy tùy tiện tiện tu luyện một hồi, cũng có thể cho các ngươi khiếp sợ như vậy ?”

Cảnh giới truyện Bắt Đầu Ta Làm Nữ Đế Khiếp Sợ:
Võ giả
Huyền Vũ Sư
Thông Linh Cảnh
Địa Vương cảnh
Thánh Hoàng cảnh
Thiên Tôn cảnh
Thần Đế cảnh
Bán Thần cảnh
Tổ Thần cảnh!

– Tags: Bắt Đầu Ta Làm Nữ Đế Khiếp Sợ full, đọc Bắt Đầu Ta Làm Nữ Đế Khiếp Sợ prc

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.