Giới thiệu truyện Tu Luyện Trong Nháy Mắt Trăm Vạn Cấp Full.
“Keng hạng thứ nhất chức năng kích hoạt, mở ra tự động tu luyện, tốc độ tu luyện tương đương với siêu cấp yêu nghiệt”

“Keng chức năng thăng cấp, tốc độ tu luyện gấp bội, chức năng lại tăng cấp, tốc độ tu luyện gấp bội nữa”

“Keng thứ 2 hạng chức năng kích hoạt, mở ra tự động tập võ…”

“Keng hạng thứ ba chức năng kích hoạt…”

Tu luyện rất khó?
Ngượng ngùng ta tu luyện nhất thiên tương đương với ngươi tu luyện vài chục năm luyện công rất khó?
Ngượng ngùng ta cái gì cũng không liên quan là có thể dễ dàng học được vô số công pháp luyện đan rất khó?
Ngượng ngùng ta đan dược không ăn hết cũng sắp sinh mốc …

Tô Lãng sau khi xuyên việt đạt được một kiện hệ thống tu luyện, mỗi giây đều tại trở nên mạnh mẽ bắt đầu từ bây giờ, treo lên đánh hết thảy, thiên hạ không thù.

♔ Cảnh Giới : Thối Thể, Vũ Giả, Vũ Sư, Vũ Tướng, Vũ Soái, Vũ Vương

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.