Truyện Độc Tôn Tam Giới khá hay main bá – thông minh – Có 3 vợ nhé.

Thiên Đế chi tử Giang Trần, chuyển sinh tại một cái bị người khi dễ chư hầu trên người thiếu niên, từ nay về sau đạp vào một đoạn đuổi giết các loại thiên tài nghịch tập chi lộ.

Tại Giang Trần trước mặt, ai cũng không có tư cách tự xưng thiên tài, bởi vì, không có có người nào thiên tài, có thể so sánh Thiên Đế chi tử càng hiểu thiên.

Thiên tài? Kẻ thuận ta thiên, kẻ nghịch ta cặn bã!

Cảnh Giới :
1. Chân Khí Cảnh : ( Thông 12 Kinh Mạch )
2. Linh Cảnh ( Tiên Cảnh ) :
+ Tiểu Linh Cảnh : 1~3 trọng
+ Địa Linh Cảnh : 4~6 trọng
+ Thiên Linh Cảnh : 7~9 trọng
3. Nguyên Cảnh :
+ Tiểu Nguyên Cảnh : 1~3 trọng
+ Địa Nguyên Cảnh : 4~ 6 trọng
+ Thiên Nguyên Cảnh : 7~9 trọng
4. Thánh Cảnh :
+ Tiểu Thánh : 1~3 trọng
+ Địa Thánh : 4~6 trọng
+ Thiên Thánh : 7~9 trọng
5. Hoàng Cảnh :
+ Sơ Giai : 1~3 trọng
+ Trung Giai : 4~6 trọng
+ Cao Giai : 7~9 trọng
6. Đế Cảnh :
+ Sơ Giai
+ Trung Giai
+ Cao Giai
7. Thiên Vị :
+ Sơ giai : 1~3 trọng
+Trung Giai : 4~6 trọng
+ Cao Giai : 7~9 trọng
8. Thần Vị ( Thần Đạo ) :
+ Sơ Giai : 1~3 trọng
+ Trung Giai : 4~6 trọng
+ Cao Giai : 7-9 trọng
9. Thần Vương.

Vợ :
1. Đan Phi
2. Yến Thanh Hoàng ( Hoàng Nhi )
3. Hàn Sảng.

Ái Mộ
vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng
Danh sách tặng bạc
 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar Level: 3
  1,365
  1,659,970
  11,188,728
  loading
  Đang có 0 bình luận
  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.